• EN
 • Logg inn
 • Flytende solcelleanlegg: Et hav av muligheter

  Mulighetene er til stede for bedrifter som ønsker å teste produktene sine, få tilgang til et voksende marked og bli en del av verdens ledende miljø for flytende solcelleanlegg.

  Den mest lovende fornybare energikilden i Singapore
  Solenergi er den mest lovende fornybare energikilden for produksjon av elektrisitet i Singapore. Solenergien vil spille en nøkkelrolle i å imøtekomme den voksende elektrisitetsetterspørselen i Singapore, og samtidig støtte klimaløftet som innebærer å redusere utslippsintensiteten med 36 % fra 2005-nivå innen 2030. På grunn av begrensede landarealer for kraftverk, har Singapore nå vendt blikket mot vannbassengene og havet for å utnytte solenergipotensialet på en best mulig måte.

  SERIS – ledende innen flytende solcelleanlegg
  SERIS, ved National University of Singapore, er Singapores nasjonale institutt for anvendt solenergiforskning. SERIS er globalt ledende innen flytende solcelleanlegg, og har omfattende kunnskap om og erfaring med systemer for flytende solcelleanlegg. Verdens største flytende prøveinstallasjon med solceller var utplassert i Tengeh-reservoaret og driftet av SERIS. Dette gav SERIS og andre deltakende selskaper muligheten til å teste sine egne systemer side om side med systemer som allerede produserte gode resultater. Dette vellykkede prosjektet legger grunnlaget for en bredere distribusjon av flytende solcelleanlegg i hele landet.

  FoU og testing – fasiliteter og ressurser i verdensklasse
  SERIS samarbeider tett med interessenter fra alle deler av sektoren. Partnerne omfatter små nyetablerte bedrifter, forskningsinstitusjoner, universiteter, offentlige etater og industri både lokalt og internasjonalt. SERIS ser frem til samarbeid på de viktigste forskningsområdene når det gjelder solceller, solcellemoduler og -systemer. Laboratoriene har alle fasiliteter som trenges for å kunne levere teknisk gyldige resultater. SERIS er også ledende i flytende solcellesystemer offshore, spesielt for farvann innenskjærs rundt Singapore, og i flytende flerbrukssolcellestrukturer.

  Muligheter i reservoarene og på havet
  Det flytende solsegmentet er ganske nytt, men vi ser at flere norske selskaper beveger seg over på dette området. Ocean Sun er ett av de norske selskapene som har utnyttet mulighetene i Singapore. De har allerede utført tester på anlegg i Singapores farvann og planlegger å ekspandere i dette markedet. Globale solenergigiganter som REC er også til stede, da teknologien som brukes i solenergianlegg og flytende solenergianlegg er den samme. Men dette vil ikke legge begrensninger for nye bedrifter med innovative løsninger som ønsker å satse i markedet, da flytende solcelleanlegg vil ekspandere og gi plass til nye aktører. Dette utsagnet gjelder for både modulprodusenter og de som vil integrere solcellesystemer. Sunseap, som var en av deltakerne i Tengeh-reservoarets testfasiliteter, vant i 2018 anbudet om bygging av et 5MW-offshoreprosjekt nord for Woodlands Waterfront Park. Prosjektet er det første av denne typen i Singapore. De fleste flytende solcellesystemene er utprøvd og utviklet i ferskvannsdammer, og regjeringen i Singapore har lagt ut flere anbud for utprøving på sine vannreservoarer. Sunseaps flytende offshoreprosjekt vil sannsynligvis vise vei for videre utvikling og utnyttelse av kystområdene både i Singapore og resten av verden. Det forventes at Singapores regjering legger ut flere anbud for solcellesystemer de kommende årene, da bystaten beveger seg i retning grønnere foretak.

  IFSS International Floating Solar Symposium 2019
  I tillegg til at Singapore gir tilgang til førsteklasses forskningsfasiliteter og et voksende marked, vil en satsing i Singapore gjøre det mulig å delta på International Floating Solar Symposium, som har utviklet seg til å bli en årlig begivenhet i forbindelse med Singapore International Energy Week. I løpet av dette arrangementet møtes interessenter innen flytende solenergi for å diskutere og utveksle ideer tilknyttet utviklingen av industrien. I 2018 var Innovasjon Norge vertskap for en delegasjon fra Norwegian Solar Energy Cluster som deltok på dette arrangementet. Vi planlegger å være til stede som vertskap også på framtidige arrangementer.

  Her kan du ta kontakt for mer informasjon:
  Pål Arne Kastmann
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Singapore
  Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no