• EN
 • Logg inn
 • Former fremtidens helsevesen i Singapore

   Getty Images
  Getty Images

  På grunn av Singapores enestående helsevesen og gode omdømme forventes det at teknologikonvergens kommer til å bli en viktig vekstdriver for den medisinske teknologiindustrien. Landet ønsker å fremme en økende etterspørsel etter førsteklasses helsevesen og medisinsk teknologi i Asia.

  Helsevesenet i Singapore står overfor flere langsiktige trender. En aldrende befolkning og økning i tilfeller av kroniske sykdommer medfører at helsevesenet vil møte flere krav om og etterspørsel etter sammensatte tjenester. Det foregår en utvikling i helseinfrastrukturen som omfatter seks nye sykehus som skal stå ferdig innen 2022 og om lag 14 nye poliklinikker ferdig innen 2030.

  Helsedepartementets Office for Healthcare Transformation (MOHT) har som mål å skape fremtiden til helsevesenet i Singapore ved å identifisere, utvikle og utforske banebrytende konsepter og innovasjoner på systemnivå i nøkkelområder som helsefremming, sykdomsforebygging og en god pleietjeneste.

  190312 - Singapore - helse.png


  Økende etterspørsel etter medisinsk utstyr til hjemmebruk og utvidelse av helsefasiliteter sett i sammenheng med en stigende forekomst av livsstilssykdommer og kroniske sykdommer, kommer til å øke inntektene i markedet for medisinsk utstyr i Singapore. Et omslag fra behandling til forbyggende pleie og helsefremming, der mobilapper og bærbare enheter eller IoT kommer til å øke i omfang.

  Singapore tiltrekker seg pasienter og globale selskaper fordi det er et politisk og økonomisk trygt land med strenge lover og gjennomsiktighet. Med endringer kommer muligheter. Innovasjon Norge inviterer med dette norske teknologiselskaper innen medisin og helse til å omfavne endringene og presentere sine innovative produkter i Singapore.

  Ta kontakt med Innovasjon Norge i Singapore hvis du vil ha mer informasjon:

  Pål Arne Kastmann
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Singapore
  Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no