• EN
 • Logg inn
 • Muligheter i verdens smarteste nasjon, Singapore

  Smart Nation er en nødvendig del i utviklingen av Singapore som en nasjon. Hvis Singapore skal blomstre og fortsette å være betydningsfull, må bystaten utnytte mulighetene som kommer med digitalisering. Ideen Smart Nation eller Smart City omfavner alle aspektene i samfunnet, og det gir muligheter til teknologiselskaper som ønsker å skape etterspørsel for sine produkter og tjenester innenfor alle sektorer.

  Singapore har nesten perfekte forhold for å bygge en Smart City. Bystaten har den mest tilkoblede og høyteknologisk datakyndige befolkningen, den er hjem til et blomstrende gründermiljø og har en stor sammenslutning av risikovillig kapital, lokalt og internasjonalt, samt globalt ledende universiteter, store offentlige og private investeringer i FoU-infrastruktur. Ikke minst er byen knutepunktet i Asia for de fleste multinasjonale foretakene.

  Vi har funnet muligheter innenfor tre områder som blir vurdert som drivere for utviklingen av smarte samfunn: Smart ressursstyring- og utnyttelse, smart byplanlegging, og smart mobilitet.

  Smart ressursstyring- og utnyttelse – fornybar og ny energi
  Innen feltet smart ressursstyring- og utnyttelse finnes det muligheter for forskning på fornybare energikilder som vind, solenergi og flytende solceller. Singapore forsøker å integrere disse i sitt eksisterende energinett, som er under forandring. Et mer sammenkoblet energinett der noen forbrukere kan bli prosumenter (forbruker og produsent) krever nye løsninger.

  Smarte samfunn – digitale tjenester, datainnsamling og byplanlegging
  Singapore har introdusert en rekke initiativer når det gjelder Smarte samfunn. De omfatter blant annet utvikling av en nasjonal digital identitet, som gjør digitale tjenester og transaksjoner mer praktiske og sikre, implementering av 3D-modeller for byplanlegging og bruk av sensorer ved datainnsamling. Norske selskaper med ekspertise på disse feltene kan ha muligheter til å satse på Singapore-markedet sammen med en lokal partner. Økende bruk av e-betaling er viktig, og er et mulighetsområde. Singapore tilbyr mange forskjellige e-betalingstjenester, inkludert Paynow som er en tjeneste som ligner på norske Vipps. Men nasjonen ligger fremdeles etter når det gjelder overgangen fra å bruke kontanter til å bli en kontantløs nasjon. Singapore er samtidig et av landene med høyest forbruk av mobiltelefoner, og vi forventer at utviklere av mobilløsninger kommer til å ha stor betydning her.

  Smart mobilitet – autonomi og førerløse kjøretøy
  Muligheter når det gjelder smart mobilitet omfatter utvikling av trafikkovervåkning og dataanalyse, digitale plattformer og selvstyrende og elektriske kjøretøy. Singapore har sterkt fokus på autonomi, mens norske selskaper er verdensledende innen selvstyrende sjøtransport. Teknologiene kan overføres om hverandre, og samarbeid i utviklingen av standardkrav og testregimer for sikker utprøving av førerløse kjøretøy på offentlige veier, samt on-demand dynamisk tilrettelagt offentlig busstjeneste vil være gjensidig fordelaktig.

  Inngangsport til Sørøst-Asia
  I tillegg til mulighetene som er nevnt ovenfor, åpner utviklingen av en smart by et uendelig antall andre muligheter. Hvis du beveger deg inn i Singapores Smart City, får du ikke bare tilgang til forretningsmuligheter i Singapore, men også i mange andre markeder i hele Sørøst-Asia og i ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Singapore er den ledende nasjonen i ASEAN Smart Cities Network, en samarbeidsplattform der medlemsbyene utveksler erfaringer med beste praksis og urbane løsninger.

  Hvis du har løsninger som kan bidra til utviklingen av smarte byer, vil vi gjerne at du sjekker mulighetene i verdens smarteste nasjon, Singapore.

  Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med:
  Pål Arne Kastmann
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Singapore
  Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no