• EN
 • Logg inn
 • Asia

  Sri Lanka

  Kontakt ambassaden

  Handelen mellom Norge og Sri Lanka har økt jevnt de siste årene. Norsk import fra Sri Lanka økte fra NOK 180 millioner i 2010 til NOK 375 millioner i 2017. I samme periode økte norsk eksport fra NOK 49 millioner til NOK 53 millioner.

  Det er mange investeringsmuligheter på Sri Lanka, særlig innen IKT, turisme, tekstil, maritim sektor og olje og gass. Statens pensjonsfond utland investerte for første gang i srilankiske bedrifter i 2015. I 2016 doblet Pensjonsfondet investeringene fra USD 31 millioner til USD 65 millioner.

  Den srilankiske regjeringen satser sterkt på å åpne opp økonomien for internasjonal kapital, men rangeres likevel lavt på Verdensbankens «Ease of Doing Business» liste. Faktorer som trekkes fram som utfordrende for utenlandske bedrifter er blant annet uklare regler knyttet til eiendomsrett og rettigheter ved kontraktsbrudd.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.