• EN
 • Logg inn
 • Vietnam

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet.

  Valutarestriksjoner
  For å kontrollere vekslingskursen til den vietnamesiske valutaen, er det innført flere begrensninger. Valutatilgangen reguleres av sentralbanken, og kursen kan variere innenfor et smalt område. 

  Kredittinformasjon
  Data, statistikk, fakta og nyheter om låntakere hos kreditorer kan fås via kredittopplysningsselskaper (f.eks. Credit Information Center som er en del av State Bank of Vietnam). Årsregnskap er ikke offentlig tilgjengelig, med unntak av børsnoterte foretak.

  Åpen regning
  Anbefales kun som forskuddsbetaling, etter at importøren har fått tillatelse fra Ministry of Industry and Trade. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer ikke.

  Remburs
  Anbefales. Norske banker er restriktive med å gi ensidig betalingsgaranti for ikke bekreftede remburser. Noen vietnamesiske banker vil ikke legge inn anmodning om bekreftelse av rembursen, og det er da bra om importøren   insisterer på at dette likevel blir gjort.

  Dersom partene kommer til enighet om betaling mot tidsremburs med en kredittid lengre enn 12 måneder, må importøren registrere dette hos Vietnams sentralbank sammen med en betalingsplan. Vietnams sentralbank er fortsatt restriktiv når det gjelder å la forretningsbankene åpne remburser med utsatt betaling (tidsremburser) for import av forbruksvarer.

  Kontroller med din norske bank om remburs tilbys av en ukjent vietnamesisk bank. 

  Oppsummert, anbefaler vi betaling mot remburs, men det er ikke et formelt krav i Vietnam at betaling må gjøres mot remburs.

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 60 - 120 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 1 måned.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 1 måned. 

  Garantier
  Direkte on-demand garantier iht. URDG 758 aksepteres. Vi anbefaler eksportører å ikke akseptere betalingsgarantier, men heller insistere på å få åpnet en remburs for å dekke kredittrisikoen.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels risiko.
  Euler Hermes: Sensitiv risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Forholdsvis høy risiko.

  Morarente
  Offisielt kan morarenter forekomme i banksystemet, men anvendes i prinsippet aldri av bankene og heller ikke i forretningsverdenen.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  Innad i Vietnam skjer inkasso gjennom direkte press fra egne representanter eller via personale spesielt innleid for dette formål. Utenlandske fordringshavere er dog henviste til "Economic Courts", der man dessverre ennå ikke har bygget opp ønsket kompetanse.

  Rettsvesenet har høy grad av korrupsjon, noe som gjør det verre å forfølge avtalen. Dersom det oppstår noen problemer rundt betalingen, er sannsynligheten for å få tilbake pengene svært liten.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger foreligger.

  Rettslig oppfølging
  Vietnam har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Finnes ikke.