• EN
 • Logg inn
 • Vietnam

  Produktkrav

  Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter og kunstgjødsel.

  Særskilte kvalitetssertifikater kan bli krevet fremskaffet for en rekke produkter. Av selskaper i Norge som kan bistå med å fremskaffe slike dokumenter er blant annet SGS Norge AS.

  Standarder

  Vietnam er fullt medlem av ISO.
  Lenke til nasjonal standard organisasjon

  Immaterielle rettigheter
  Vietnam er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

  Merking av varer 
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.
  Forbruksvarer skal merkes med opprinnelsesland, vekt og innhold på vietnamesisk.

  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for visse matvarer og farmasøytiske produkter. Matprodukter og drikke (unntatt alkohol) må merkes med antall, produksjonsdato, siste forbruksdato, antall ingredienser, hygiene- og sikkerhetsinformasjon, advarsler, samt instruksjoner angående bruk og oppbevaring. Alkohol må merkes med volum, innhold, samt instruksjoner angående bruk og oppbevaring.

  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for dyremedisiner, tobakk, produkter for plantebeskyttelse, samt plantefrø.

  Importerte legemidler må inneholde instruksjon på vietnamesisk. Legemidlene må merkes med antall, produksjonsdato, siste forbruksdato, sammensetning, hygiene, sikkerhets- og helseinformasjon, advarsler og brukerveiledning. Det samme gjelder for kjemikalier for menneskebruk og kosmetikk.

  Sigaretter må merkes med advarselen "smoking damages your health" på vietnamesisk.

  Andre merkingsbestemmelser spesifiseres i hver enkelt kontrakt.