• EN
 • Logg inn
 • Vietnam

  Transport- og tollforhold

  Transittid containerskip Oslo- Ho-Chi-Minh-Ville 30-35 dager.

  Omfattende veinett, men kun rundt en fjerdedel er asfaltert.
  Mekong-elven med forgreininger er en viktig transport-åre i syd, jernbaneforbindelse nord-syd, men relativt saktegående. Vietnam er et viktig transittland for forsendelser til Kambodsja, Laos, og det sydlige Kina.

  Det er rapportert om flere tilfeller av piratvirksomhet og bevæpnede angrep mot skip i Vietnams farvann ved Sør-Kina-havet.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Hanoi, Ho-Chi-Minh-City, Da Nang.

  Importhavner
  Ho-Chi-Minh (syd) er Vietnams største havn og best tilpasset containertrafikk.
  Haiphong er viktigste havn i nord, men havnen har problem med å håndtere store lasteskip. Av andre importhavner nevnes Da Nang og Húe.

  Frisoner
  Da Nang, Haiphong, Ho-Chi-Minh-Ville, Hué.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge.

  Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Som medlem av ASEAN innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Vietnam er også medlem av TPP.

  Fortolling og lagring
  Varer må fortolles innen 30 dager etter ankomst av importør eller dennes representant. Overholdes ikke denne fristen, beslaglegges varene og blir solgt på offentlige auksjoner.

  Varer kan maksimalt lagres på tollager 1 år, men forlengelse inntil 6 måneder er mulig hvis vareeier søker.
  Varer kan reeksporteres etter visse forutsetninger innen 6 måneder etter ankomst.

  Midlertidig import av varer som skal vises på messer er mulig, men det kreves en spesiell tillatelse hvis flere enn 5 produkter ønskes utstilt.

  Importvarer som ikke følges av en gyldig handelsfaktura, blir konsekvent beslaglagt.

  Det anbefales ikke å ta ansvaret for fortolling da reglene er meget kompliserte.

  Vareprøver
  Vareprøver med kommersiell verdi bør ikke sendes til Vietnam uten importørens forhåndsbekreftelse.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke er tiltredt ATA- konvensjonen.