• EN
 • Logg inn
 • Et raskt ekspanderende marked

  Vietnams energisektor er drevet av den raskt voksende etterspørselen etter strøm i regionen.

  Den vietnamesiske industrien kommer til å bli den største energiforbrukergruppen i løpet av kort tid. Det totale energibehovet forventes å være på 29.4 millioner TOE innen 2030. Kraften overføres hovedsakelig fra nord til sør via 500 kV overføringslinjer.

  På grunn av den høye etterspørselen av kull for elektrisitetsproduksjon, har Vietnam fra 2015 vært et land som importerer energi. I de kommende årene vil LNG være et alternativ til kull og naturgass for kraftproduksjon. Fire LNG-importterminaler vil bli bygget frem til 2025 og ytterligere tre fra 2025 til 2035. Parallelt er fire LNG-kraftprosjekter under utvikling med en total kapasitet på mer enn 4 GW. Regjeringen vurderer om terminalene skal være landbaserte eller flytende (FSRU).

  Metoder for markedstilgang

  Norske selskaper som vurderer det vietnamesiske energimarkedet, bør vurdere følgende metoder for markedstilgang:

  • Partnerskap med et lokalt selskap for å by på offentlige anbud.
  • Å tilby en komplett pakke, inkludert en teknisk og finansiell løsning.
  • Å jobbe med lokale agenter for direkte innkjøp fra privat sektor.
  • Samarbeid med vietnamesiske kunder for å identifisere pilotprosjekter eller FoU-prosjekter med økonomisk støtte fra Norge.

  Muligheter innen den vietnamesiske energisektoren er

  • teknologioverføringer
  • utstyrsforsyning
  • lokal produksjon av utstyr
  • konsultasjon
  • mobilisering av lokale teknikere eller eksperter til å gjøre FE-prosjekter i regionen
  • karbonhandel
  • tjenester knyttet til drift og vedlikehold av kraftverk
  • klassifisering

  Kontakt Innovasjon Norges kontor i Hanoi hvis du trenger mer informasjon eller ønsker å få hjelp til å komme inn på markedet.