• EN
 • Logg inn
 • Fokus på leting i lite utforskede offshoreområder og utvikling av LNG-prosjekter

   Innovation Norway / Kjell Arne Nielsen
  Innovation Norway / Kjell Arne Nielsen

  Til tross for at råoljeprisen er ustabil, spiller petroleumsindustrien fortsatt en viktig rolle i Vietnams økonomi og bidrar sterkt til statsbudsjettet.

  Nylig, på grunn av rask utmattelse av de viktigste oljefunnene, har Vietnams regjering oppmuntret til investeringer fra både lokale og utenlandske kilder innen olje- og gassutforskning og produksjon.  

  Vietnam vil fokusere mer på leting i de lite utforskede offshore-områdene med dype vannreserver. I 2018 produserte Vietnam rundt 14 millioner tonn råolje og over 10 milliarder kubikkmeter naturgass. De hadde også to nye funn. I årene som kommer vil oljeproduksjonen avta, men gassproduksjonen vil øke. Antallet store gassprosjekter vil trolig øke vesentlig i årene som kommer, for eksempel i Block B i sørvest-Vietnam og Blue Whale i sentrum av Vietnam.  

  Gassdrevet kraftproduksjon vil fortsette å drive etterspørselen etter gass og LNG. Omtrent 83% av gassforbruket går til kraftproduksjon. For å møte denne etterspørselen vil Vietnam nå begynne å importere LNG fra andre land og utvikle sin LNG-infrastruktur. Utnyttelse av FRSU-løsninger er et alternativ anbefalt av Verdensbanken og IFC. Dette er gode nyheter for norske selskap, som har toppmoderne LNG-teknologier, spesielt knyttet til FSRU.

  Muligheter for norske bedrifter, 2019-2025:

  • LNG-teknologier og løsninger for kraftproduksjon (investering, samarbeid med lokale partnere, teknologioverføring etc.) 
  • LNG-teknologier og løsninger knyttet til lagring i liten skala (Small Scale Storage) og distribusjon av LNG. 
  • Letings- og produksjonsteknologier knyttet til dyptvannsolje og gass, samt undervannsløsninger. 
  • Forbedrede oljeutvinningsteknologier for brune og marginale felt. 
  • Forsyning av utstyr og design for bygging av plattformer. 
  • Høyteknologiske tjenester og løsninger (kompetanse, teknologier, integrerte tjenester). 
  • Kostnadseffektive og miljøvennlige virksomheter. 


  For mer informasjon, ta kontakt med vår engelskspråklige ekspert:

  Hai Tien Le
  Senior Market Advisor
  Innovation Norway, Vietnam
  T: +84 903 275 759
  Hai.Tien.Le@innovationnorway.no