Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • GettyImages

  Finland er en global trendsetter innen teknologi og design. For norske bedrifter er det gode eksportmuligheter innen helse, utdanningsteknologi, forsvarsteknologi, energi og miljø, maritim industri og flytende naturgass (LNG).

  Finland som marked

  I likhet med Norge, har Finlands innbyggere høy inntekt, levestandard og utdanning. Finsk industri og ledelse har en tendens til å være dominert av ingeniører, som fører til at utfordringer ofte løses med en teknisk tilnærming. Møter er ofte godt strukturerte, og ledere legger vekt på effektivitet og orden. 

  Finland er et land med sterk menneskelig kapital, med en av verdens beste utdanningssystemer. Som et godt integrert medlem av EU er Finland et marked med mange muligheter.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger