Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Hellas

  Kontakt oss i Athen
  Puk Patrich/Unsplash

  Kontoret vårt i Hellas arbeider med EØS-midlene og har fokus på det grønne skiftet, havrommet og IKT.

  Til tross for at den greske økonomien befinner seg i en vanskelig situasjon, er det utsikter til forsiktig vekst. Energi, shipping og akvakultur er sektorer med betydelig potensial som kan være interessant for norske investeringer, kompetanse og samarbeid.

  Shipping er en framtredende og dynamisk sektor i den greske økonomien. Norske selskaper vil kunne finne interessante muligheter både innen assuranse, finansiering, klassifisering og skipsmegling. Leverandørindustrien til den maritime næringskjeden inneholder også mange ulike muligheter. Hellas har perspektiver for offshore energiutvinning som på sikt vil kunne gi grunnlag for norske næringsinteresser

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Hellas. Mest relevant er programmet «Business Innovation Greece», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedrifter i Hellas. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Hellas