• EN
 • Logg inn
 • Europa

  Irland

  Kontakt ambassaden

  Som et foregangsland innen energi, akvakultur og innovasjon er Norge en interessant samarbeidspartner for Irland. Med vår sterke historiske tilknytning samarbeider Norge og Irland nært på en rekke områder allerede.. Irland er ansett som et av de fremste vekstmarkedene for fornybar energi i Europa, og utgjør et spennende marked for norske næringsliv generelt. Med sin unike geografiske plassering og et uforløst potensiale for energiutvikling og havteknologi , er forutsetningene for å utvikle moderne teknologi- og energiløsninger særdeles gode.

  Irland har i den siste tiden vært den raskest voksende økonomien i Europa. Hovedstaden Dublin har de senere årene etablert seg som en av Europas fremste byer innen teknologi og innovasjon, og flere av verdens største teknologifirma har etablert sine europeiske hovedkontor i Dublin. Byen tiltrekker seg alt fra små start-ups til store multinasjonale selskaper og utgjør en nøkkelarena for utvikling av fremtidens teknologiløsninger. Fortsatt økonomisk vekst vil øke etterspørselen etter norske varer og tjenester.
  Irland har en ung og velutdannet befolkning, og er svært næringslivsvennlig. Den irske regjeringen ønsker å forbedre irsk økonomis konkurranseevne ved å etablere Irland som et sentrum for forskning og utvikling og som en avansert kunnskapsøkonomi. Gjennom dette vil Irland fostre en arbeidsstyrke som kan møte etterspørselen til industrien.

  Norske bedrifter kan nytte seg av at Irland er det eneste engelskspråklige EU-landet som er med i eurosonen. Når Storbritannia forlater EU vil Irland være det eneste engelskspråklige landet igjen i EU. Det er likevel viktig å merke seg at Irlands økonomiske utsikter vil være svært avhengig av hvordan Storbritannia forlater EU, og hvilket handelsforhold de inntar i etterkant.

  Norske selskaper er blant annet engasjert innenfor luftfart, akvakultur, landbruk, vindkraft, energiproduksjon og teknologi.

  Den norske ambassaden i Dublin har et bredt kontaktnett både innenfor irsk næringsliv og myndigheter. Ambassaden vil følge opp henvendelser fra norsk næringsliv.