Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Kroatia

  Kontakt oss i Zagreb
  Kristijan Arsov/Unsplash

  Kontoret vårt i Kroatia arbeider med EØS-midlene og har fokus på det grønne skiftet og havrommet.

  Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

  Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

  Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia. Mest relevant er programmet «Innovation, Research and Competitiveness», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, grønn næringsutvikling og kompetanseoverføring fra Norge til bedrifter i Kroatia. Programmet forvaltes av Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Kroatia