• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Kroatia

  Kontakt oss i Zagreb

  Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

  Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

  Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Hellas. Mest relevant er programmet «Innovation, Research and Competitiveness», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedrifter i Hellas. Programmet forvaltes av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.