• EN
  • Logg inn
  • Kypros har gjort omfattende reformer etter finanskrisen i 2013 og har i dag en robust økonomi, med forventet vekst på 2,6 prosent i 2018. Turisme, finanstjenester og shipping er de største vekstindustriene.

    Kypros er særlig interessant for norske selskaper som en regional hub for leverandørindustrien til olje og gass. Det foregår for tiden både utvinning og videre leting etter olje og gass i det østlige Middelhavet. Øya har stort potensiale innen fornybar energi, særlig sol og vind. Kypros er velplassert for varehandel til Midtøsten og Afrika. Norge og Kypros inngikk skatteavtale i 2015.

    Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.