• EN
 • Logg inn
 • Europa

  Luxembourg

  Kontakt ambassaden

  Luxembourg med sine knapt 600 000 innbyggere, har gode, men beskjedne relasjoner med Norge.

  Landet har verdens nest høyeste BNP pr. innbygger, og forventes å ha relativt sterk vekst i kommende år, tross høy arbeidsledighet og et dyrt og lite bærekraftig pensjonssystem. Økonomien er tungt dominert av finanssektoren. Nisjesektorer som satellitter og IKT er også prioritert.

  Mangel på kvalifisert arbeidskraft er utfordrende; mange stillinger besettes av pendlere fra naboland. Landet forsøker aktivt å tiltrekke seg investorer, bl.a. via tilskudd, risikokapital, eksportkreditt, startpakker for innovative selskaper og statlig støtte til R&D. Luxembourg har høyest arbeidsproduktivitet i verden og lavest merverdiavgift i Europa.