• EN
 • Logg inn
 • Nederland

  Produktkrav

  Standarder
  Nederland er fullt medlem av ISO og CEN.
  Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut.

  Immaterielle rettigheter
  Nederland er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret