• EN
 • Logg inn
 • Nederland

  Transport- og tollforhold

  Tollflyplasser
  Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. 

  Importhavner
  Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasjonale havn.

  Ander viktige havner er blant annet Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Hoek van Holland.

  Viktig transittland både med hensyn til lokalisering av regionale lagre for EU-markeder og for omlastninger til oversjøisk transport (Rotterdam, Amsterdam).

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen ett år.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. 

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.