• EN
  • Logg inn
  • Presentasjoner for bærekraftig håndtering av avfall fra drikkevareemballasje

    Presentasjonene fra vårt kontor i Polen viser eksempler på beste praksis for implementering av sirkulær økonomi i Norden.

    Norge, Sverige og Finland har langvarig erfaring og anvendte strategier innen miljøvennlig design, maksimal innsamling og optimal kostnadseffektivitet. De kan derfor være viktige forbilder for andre europeiske land som ønsker å implementere EUs avfallsdirektiver ved å ta i bruk innskuddssystemer.

    Presentasjoner på engelsk – prezentacje w jęz. angielskim

    Presentasjoner på polsk – prezentacje w jęz. polskim