• EN
 • Logg inn
 • Forsvarsindustri: De store selskapene er din døråpner

  Polen fortsetter å modernisere sitt forsvar og er ett av få land som har økt sine forsvarsutgifter de senere år. Norge og Polen har inngått en avtale om samarbeid på teknologioverføring og forsvarsmateriell.

  ACDet er et meget godt forsvarspolitisk samarbeid mellom Polen og Norge.

  Norge og norsk forsvarsindustri  har et særlig godt omdømme i Polen. Dette skyldes blant annet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som har levert og fått nye kontrakter på leveranser av Naval Strike Missile (NSM-system). Totalt utgjør NSM-kontraktene verdier for ca 2,8 milliarder kroner.

  KDA involverer indirekte opp mot 100 norske underleverandører og en betydelig andel av NSM systemleveransen benytter også polsk industri.  Kongsbergs suksess og positive omdømme har vært en døråpner for andre norske aktører som ønsker å satse på Polen. Vi ser nå en rekke bedrifter også SMB, som er energiske i markedet og klarer å inngå direkte kontrakter innen nisjeområder.

   

  Vi hjelper bedrifter inn på markedet

  Vi har jobbet aktivt i forsvarsmarkedet siden 1999, og har bygget opp stor kompetanse og et bredt nettverk i Polen. Vi følger med på offentlige anbud og trender. Vi holder nettverket vedlike gjennom møter, deltagelse på kurs, konferanser og messer. Vi kan være din partner hvis du ønsker deg inn på det polske forsvars- og sikkerhetsmarkedet.

  Vi har i tillegg til å samarbeide med KDA, gjennomført flere forsvarsindustriseminarer i samarbeid med den norske bransjeforeningen Forsvar- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og den polske søsterorganisasjonen PCNDM. Vi kobler norske bedrifter opp  mot polske industriklynger innenfor strategiske varer (dual use) og luftfart. Gjennom koblingene kan norske bedrifter med samarbeid, få innpass i EU-finansierte prosjekter som H2020 og CleanSky2.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:
  Piotr Dudzinski
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Polen
  piotr.dudzinski@innovationnorway.no