Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Romania

  Kontakt oss i București
  GettyImages

  Kontoret vårt i Romania arbeider med EØS-midlene og har fokus på energi, det grønne skiftet, havrommet og digitalisering.

  Romania er det største markedet i sørøst-Europa, det syvende største i EU med sine vel 19 millioner innbyggere. Romania er nest største mottaker av EØS-midler. Den maritime sektoren og energisektoren kan ha spesielt interesse for norsk næringsliv, i tillegg til IT-relatert industri. Landets bilindustri er meget stor, og kan ha potensiale for norske underleverandører. Landbruket har et stort uutnyttet potensial.

  Utfordringer i landet er korrupsjon, varierende infrastruktur, lavt utdannet arbeidsstyrke og en offentlig sektor som vanskeliggjør offentlige anbudsutlysninger. 

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Romania. Mest relevant er programmene "SME Growth Romania" som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Romania. I tillegg er det muligheter under "Energy Programme in Romania", som handler for eksempel om reduksjon av klimagassutslipp gjennom energieffektivering, produksjon av fornybar energi.

  Prosjektkontoret i Romania forvalter og følger opp programmer og prosjekter som er knyttet til EØS-midlene. For andre forespørsler, f.eks. nyetableringer ber vi deg kontakte ambassaden. Se også våre eksportguider med handelsteknisk informasjon

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Romania