Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Russland

  Kontakt oss
  Foto: Evgeniy Shevlyakov

  Utenriksdepartementet opplyser at alt bilateralt samarbeid Norge har med russiske myndigheter stilles i bero inntil videre. Dette er i tråd med hva likesinnede land gjør. Aktiviteten ved Innovasjon Norges kontor i Moskva vil i tråd med dette ligge nede inntil videre. Når den kan gjenopptas vil avhenge av den politiske utviklingen, herunder i Russland.

  Vi anbefaler norske virksomheter som har aktiviteter i Russland å gjøre seg kjent med Utenriksdepartementets reiseråd og de gjeldende handelsanksjoner fra februar 2022. Du finner en oversikt over gjeldende tiltak i artikkelen under. Se også UDs sider om eksportkontroll her.

  Internasjonal satsing og eksport til Russland