• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Russland

  Kontakt oss i Moskva
  Evgeniy Shevlyakov

  Russland er den største økonomien i Øst-Europa og har et stort privatmarked. For norske bedrifter er det gode eksportmuligheter innen helse, maritim teknologi, energi og miljø, akvakultur og landbruksteknologi.

  Russland strekker seg over elleve tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk.

  Forretningskulturen i Russland er annerledes enn i Norge, og du kan møte utfordringer knyttet til lov- og regelverk, og finansiering når du skal eksportere. Det er som regel en fordel å ha en russisk partner eller distributør for produktene og tjenestene sine.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten med russiske bedrifter. Vær også oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende. En rekke restriktive tiltak er innført, og du kan finne nærmere informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon for norsk næringsliv, "Beskytt din virksomhet" (pdf), og utvikle interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.