Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Russland

  Kontakt oss i Moskva
  Evgeniy Shevlyakov

  Russland er den største økonomien i Øst-Europa og har et stort privatmarked. For norske bedrifter er det gode eksportmuligheter innen helse, maritim teknologi, energi og miljø, akvakultur og landbruksteknologi.

  Russland strekker seg over elleve tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk.

  Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og du kan møte utfordringer når du skal eskportere blant annet knyttet til lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner eller distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter. Vær også oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Du kan finne nærmere informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" (pdf), og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.