Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Russland

  Kontakt oss i Moskva
  Evgeniy Shevlyakov

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk. Dette betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter innenfor sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og du kan møte utfordringer knyttet til blant annet lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner eller distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter. Vær også oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Du kan finne nærmere informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" (pdf), og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.