• EN
 • Logg inn
 • Russland

  Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle importører må være registrert hos de lokale skattemyndigheter (Business registration certificate).

  De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men det kreves blant annet for utstyr til kryptering, narkotiske- og giftige stoffer, våpen og ammunisjon, farlig avfall, ozon-ødeleggende stoffer samt kjøtt og varer av kjøtt. For å sjekke om dine varer krever importlisens kontakt Russian Ministry for Economic Development and Trade.

  Russland har innført midlertidig importforbud for enkelte varer fra Norge (også EU, Canada, USA og Australia). Forbudet gjelder enkelte produkter innenfor næringsmidler og landbruksvarer under tolltariffens kapittel 2, 3, 4, 7, 8, 16, 19 og 21. Se EUs uoffisielle oversettelse av de russiske dokumentene, eller Mattilsynets sider.

  Vær oppmerksom på at dokumentkrav og importregler i Russland endres relativt ofte. Det er derfor viktig å innhente og sjekke informasjon jevnlig med kjøper, transportør, eventuelt Mattilsynet og aktuelt sertifiseringsorgan eller Innovasjon Norges kontor i Russland. Import er ikke tillatt uten at det foreligger en underliggende skriftlig kontrakt.

  Alle virksomheter som ønsker å eksportere fiskerivarer, sjømat, fiskefôr eller fôrvarer av fisk må ha fått tillatelse eller være godkjent av den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Les mer om kravene og godkjenning hos Mattilsynet.no

  Legalisering og visering
  Ikke et generelt krav, men sertifikater og dokumenter for enkelte produkter kan kreves legalisert. Hør derfor med din importør.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Russland har som medlem av EAU en obligatorisk PSI-prosedyre og registrering av produkter som har erstattet GOST-sertifiseringsprosessen.

  ◾TRs CoC - tekniske forskrifter samsvar, obligatorisk for enkelte produkter.
  ◾Klarering av samsvar - produktoverensstemmelse, obligatorisk for enkelte produkter.
  ◾State Registration Certificate - Kvalitet og sikkerhet obligatorisk hygiene sertifikat.
  ◾Fire Safety Certificate - obligatorisk og frivillig sertifisering av enheter og materialer knyttet til brannsikkerhet, elektriske produkter, materialer og byggprodukter.
  ◾Mandatory og frivillig sertifisering av måle-, opptaks- og metrologiske enheter og varer til industrielle prosjekter.
  ◾Teknisk Pass og RTN-tillatelse - obligatorisk og frivillig sertifisering av produkter for tekniske og farlige produkter.
  ◾Mandatory og frivillig sertifisering av landbruksprodukter og matvarer.
  ◾ Lokal sertifisering og tillatelsesordning - obligatorisk og frivillig for enkelte produkter.

  Ta kontakt med 
  SGS Norge AS eller Intertek som er autorisert til å utstede CoCs for Russland.