• EN
 • Logg inn
 • Europa

  Slovakia

  Kontakt ambassaden

  Slovakia er et interessant marked for handel og investeringer for norsk næringsliv. Landet har en åpen økonomi og god økonomisk vekst, mye takket være omfattende utenlandsinvesteringer og EU-midler. Regjeringen arbeider aktivt for å tiltrekke seg utenlandske investeringer, og nye etableringer fra Asia og Europa/USA kommer årlig.

  Landet scorer middels når det gjelder forretningsklima noe som særlig skyldes et fortsatt komplisert rettsvesen. Slovakia er verdens største bilprodusent målt per innbygger. Sektorer hvor det allerede er etablert norske bedrifter er aluminiumproduksjon, bildeler, transport, matvarer, informasjonsteknologi, rep- og tauproduksjon samt konsulentvirksomhet.

  Andre interessante områder for norsk næringsliv vil være teknologi og produkter/tjenester innen helse, grønn industri, miljø, sirkulær økonomi og vannforvaltning som elektrisitetsproduksjon.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Slovakia. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Slovakia. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Markedsmuligheter