Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Spania

  Kontakt oss i Madrid
  Foto: Unsplash

  Spania er et av landene i Europa med raskest vekst, og et av Norges viktigste markeder. Norsk næringsliv har eksportmuligheter innen maritim næring, fornybar energi, sjømat og innovasjon i offentlig sektor. Agritech og grønn mobilitet er også sektorer som får stor oppmerksomhet.

  Spania som marked

  Med et hjemmemarked på over 47 millioner mennesker og i tillegg et årlig antall turister på over 30 millioner besøkende, er Spania et stort og viktig marked i Europa, og er et av Norges viktigste eksportmarkeder. Norge er også et svært populært land for spanske turister.

  Tjenestesektoren er den viktigste bidragsyteren til bruttonasjonalprodukt (BNP) i den spanske økonomien, etterfulgt av industri.

  Selskaper som etablerer virksomhet i Spania kan, i tillegg til det nasjonale markedet, få tilgang til markedene i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Nord-Afrika) og Latin-Amerika på grunn av Spanias geostrategiske posisjon og sterke tilstedeværelse av selskaper i disse regionene.

  Gjennom medlemskapet i EU er Spania en del av det indre markedet og EØS som garanterer fri bevegelse av varer og tjenester innen EU.

  I Spania er det fortsatt varierende og ujevn regional lovgivning, noe som utenlandske næringsdrivende fremhever som en betydelig utfordring. Manglende språkkunnskaper er også en utfordring, men andelen spanjoler som snakker engelsk er
  økende og spesielt blant yngre generasjoner.

  Hva gjør Innovasjon Norge i Spania?

  Vi er fysisk til stede i Spania med eget kontor i Madrid.

  Innovasjon Norge i Spania har et sterkt nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer. Vi jobber tett med Team Norway som sammen med Innovasjon Norge består av ambassaden i Madrid, Sjømatrådet og Spansk-norsk handelskammer. Samarbeidet tar sikte på å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania.

  Våre viktigste tjenester består av:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)
  • Partnersøk
  • Hjelp og assistanse rundt selskapsetablering
  • Bistand med å identifisere mulige EU-konsortier og finansieringsmuligheter

  Vi skreddersyr våre tjenester etter den enkelte bedrift sitt behov.

   

  Muligheter for norske bedrifter i Spania

  Prioriteringene våre inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. I kommende år forventes det store omstillinger i Spania, som følge av den omfattende gjennoppbygningsplanen knyttet til rekonstruksjonsfondet EUs Next Generation. Spania kan motta opptil 140 milliarder euro til reformer og investeringer, hvorav 70 milliarder euro vil være direkte overføringer. Dette kan bety gode muligheter for norsk næringsliv, spesielt innen det grønne skiftet og digitalisering, da 40 prosent av midlene skal investeres for å nå klimamål og 28 prosent skal støtte den digitale omstillingen.

  Markedssektorer vi kan hjelpe deg med