Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Spania

  Kontakt oss i Madrid
  Unsplash

  Spania er et av landene i Europa med raskest vekst, og et av Norges viktigste markeder. Norsk næringsliv har eksportmuligheter innen maritim og offshore næring, fornybar energi, sjømat og innovasjon i offentlig sektor.

  Spania som marked

  Med et hjemmemarked på over 47 millioner mennesker, i tillegg til ekstra etterspørsel fra over 30 millioner besøkende turister i året, utgjør Spania et stort og viktig marked i Europa, og er et av Norges viktigste eksportmarkeder. Norge er også et svært populært land for spanske turister.

  Tjenestesektoren er den viktigste bidragsyteren til BNP I den spanske økonomien, etterfulgt av industri. 

  Selskaper som etablerer virksomhet i Spania kan få tilgang ikke bare til det spanske nasjonale markedet, men også til markedene i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Nord-Afrika), og Latin-Amerika, gitt sin privilegerte geostrategiske posisjon og sterk tilstedeværelse av spanske selskaper i disse regionene.

  Spania er gjennom medlemskapet I EU en del av det indre marked og EØS som garanterer fri bevegelse av varer og tjenester innen EU.

  I Spania er det fortsatt varierende og ujevn regional lovgivning, noe som trekkes frem av utenlandske næringsdrivende som en betydelig utfordring. Manglende språkkunnskaper trekkes fremdeles frem som en utfordring, men andelen spanjoler som snakker engelsk er økende og da spesielt blant yngre generasjoner.

  Hva gjør Innovasjon Norge i Spania?

  Vi er fysisk til stede i Spania med eget kontor i Madrid. Innovasjon Norge i Spania har et sterkt nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer. Vi jobber tett med Team Norway som sammen med Innovasjon Norge i Madrid består av ambassaden i Madrid, Sjømatrådet og Spansk-Norsk Handelskammer. Samarbeidet tar sikte på å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania.

  Våre viktigste tjenester består av:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Direkte rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)
  • Partnersøk
  • Hjelp og assistanse rundt selskapsetablering
  • Bistå med identifisering av mulige EU konsortiums og finansieringsmuligheter

  Vi skreddersyr våre tjenester etter hver enkelt bedrifts behov.

  Muligheter for norske bedrifter i Spania

  Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Det forventes store omstillinger i Spania i kommende år, som følge av den omfattende gjennoppbygningsplanen knyttet til rekonstruksjonsfondet EUs Next Generation. Spania kan motta opptil 140 milliarder euro til reformer og investeringer, hvorav 70 milliarder euro vil bli overført som direkte overføringer. Dette kan bety gode muligheter for norsk næringsliv, spesielt innen det grønne skiftet og digitalisering da 40 prosent av midlene skal investeres for å nå klimamål, og 28 prosent skal støtte den digitale omstillingen.

  Les mer om de ulike sektorene

  Internasjonal satsing og eksport til Spania