Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Spania

  Kontakt oss i Madrid
  Unsplash

  Spania er et av landene i Europa med raskest vekst, og et av Norges viktigste markeder. Norsk næringsliv har eksportmuligheter innen maritim og offshore næring, fornybar energi, sjømat og innovasjon i offentlig sektor.

  Vi følger koronasituasjonen nøye, og er oppdatert på spanske myndigheters og næringslivets respons på krisen. Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du har spørsmål.

  Norge er også et svært populært land for spanske turister.

  Kostnader, prising av prosjekter, ettersalg og service i tillegg til betalingsvilkår er faktorer som påvirker muligheten for et salg i Spania. Spanjoler forventer et nært forhold til sine leverandører, og ingenting er bedre enn et personlig møte for å bygge relasjoner.

  I forbindelse med eksportsatsing anbefaler Innovasjon Norge alle bedrifter å sette seg inn i håndboken som omhandler antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet", samt å utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram dersom dette ikke er på plass.

  Internasjonal satsing og eksport til Spania