• EN
 • Logg inn
 • Sveits

  Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk eller italiensk.

  Faksimileunderskrift aksepteres ikke.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollfordeler må opprinnesesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, såvarer, visse grønnsaker, frukt og bær.