• EN
 • Logg inn
 • Helse og velferd

  Vi står midt i en omfattende samfunnsomstilling som vil ha stor betydning for leveransen av helsetjenester. Vekst i antall eldre og flere pasienter med kronsiske sykdommer øker ressursbruken i helsevesenet. Et kontinuerlig økende gap mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet setter helsevesenet på prøve. I fremtidens pasientomsorg er det ønskelig med større inkludering, personlig optimalisert behandling, mer behandling i hjemmet og økt fokus på forebygging.

  Implementering av innovative teknologier i helsevesenet forventes å være kilde til mer effektiv behandling, reduserte kostnader, økt involvering av pasienten og omsorgstjenester med bedre kvalitet. Det nordiske markedet for helsetjenester er spesielt interessant. Her finnes en velutviklet omsorgstjeneste hvor både offentlige og private aktører er representert. I kombinasjon med en moderne teknisk infrastruktur er dette gode forutsetninger for å ta i bruk nye innovative behandlingsmetoder.

  Sverige vil bli ledende innen life science
  Life science industrien er en av Sveriges viktigste og raskest voksende næringer. Bransjen, riksdagen og den svenske regjeringen står samlet bak ambisjonen om å bli en verdensledende life science nasjon. Målt i kostnader per innbygger er Sverige det landet i Europa med størst investeringer tilknyttet life science. Tilstrekkelige finansielle ressurser og et nært samarbeid mellom akademia, helsevesenet og industrien har skapt et miljø for kontinuerlig utvikling og tilvekst av konkurransedyktige aktører. I tilknytning til Karolinska instituttet finnes flere renommerte innovasjonsmiljøer, deriblant Stockholm Science City og Medicon Village.

  Det norske mulighetsområdet knyttes spesielt til samarbeidsprosjekter under den svenske nasjonale satsingen, moderne svenske testfasiliteter og utvikling av nasjonale retningslinjer for sikkerhet og etikk. Videre er det potensiale for felles forskning tilknyttet nasjonal helsedata, kreft, presisjonsmedisin og kroniske livsstilssykdommer.

  Norden kan introdusere fremtidens behandlingsmetoder
  Nordens nasjonale helseregister er et verdifullt utgangspunkt for utvikling av personlig medisin. Våre nasjonale databaser, i kombinasjon med renommerte forskningsmiljøer og moderne infrastruktur, legger grunnlaget for at et nordisk samarbeid kan ta en ledende rolle i utviklingen av fremtidens behandlingsmetoder – også i et internasjonalt perspektiv.

  For mer informasjon, ta kontakt med en våre eksperter:

  Tina Nordlander
  Spesialrådgiver
  Innovasjon Norge, Sverige
  tina.nordlander@innovationnorway.no

  Ervin Alic
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Sverige
  ervin.alic@innovationnorway.no