Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smarte samfunn

  En stadig større andel av verdens befolkning bosetter seg i byer. Utfordringene som urbaniseringen fører med seg, leder til nye muligheter for å forme morgendagens samfunn. Innovativt samarbeid for digitale løsninger som garanterer en langsiktig bærekraftig utvikling er en viktig del av løsningen for fremtidens smarte byer.

  Sverige står ovenfor mange av de samme utfordringene og mulighetsområdene som Norge. Med en felles historie og en lik samfunnsstruktur er det gode forutsetninger for at løsninger for det norske markedet enkelt kan tilpasses det svenske. Som små aktører i et globalt perspektiv vil samarbeid mellom landene styrke posisjonen i et internasjonalt marked.

  Smarte byer
  Digital transformasjon er en muliggjører som er med å forme et mer effektivt, trygt og bærekraftig samfunn. Den smarte byen er alt fra smarte strømnett og energilagring til autonom transport som optimerer sine ruter basert på trafikkdata, automatisert avfallshåndtering og digitale plattformer for skole og helse. Løsninger for smartere byer er svært aktuelle i Sverige hvor en rekke regioner prioriterer omstilling til smartere steder for å håndtere økende urbanisering og utvikling av bærekraftige løsninger.

  Energi
  Den svenske regjeringen har en ambisjon om å være klimanøytrale innen 2045. Utfasing av den svenske kjernekraften, kapasitetsbegrensninger i strømnettet, elektrifisering av transport, installasjon av solcellepaneler både på industribygg og privatboliger er noen av elementene som setter press på det svenske energisystemet.

  Både offentlig og privat sektor satser stort på løsninger som kan håndtere disse utfordringene. Vi ser økt utbygging av vindkraft, solceller og biobrensel, samt utvikling av nye teknologier med formål om å øke andelen fornybar energi. Sverige er et høyaktuelt marked for norske selskap som har utviklet løsninger eller teknologier innen områder som smarte nett, energilagring, energieffektivisering, solenergi og karbonfangst.

  Mobilitet
  En omstilling i mobilitetssektoren blir viktig for å redusere klimabelastningen og for å tilrettelegge for god fremkommelighet i voksende byer, så vel som å sikre konkurransekraft på landsbygda. Sverige gjør sin største investering i infrastruktur noensinne. Vedlikehold og utbygging av vei- og jernbane, elektrifisering av transportsektoren, utbygging av ladestasjoner og forbedring av kollektivtilbudet er prioriterte områder. Den rekordhøye investeringstakten utgjør spennende muligheter for norske entreprenører og leverandører.

  Sverige har en lang historie og bred ekspertise innen produksjon og utvikling av kjøretøy. Den digitale transformasjonen, ny teknologi og endrede forbruksmønster stiller krav til kontinuerlig innovasjon for å møte nye behov og markeder. Bedriftsinterne- og nasjonale programmer investerer stadig i nye løsninger som skal bidra til mer automatisert og miljøvennlig transport. Her er et stort potensial for utvikling og partnerskap i samarbeid med ledende aktører innen intelligente transportsystemer, tilkoblede og autonome kjøretøy, trafikksikkerhet og grønn transport.

  For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:

  Tina Nordlander
  Spesialrådgiver digitalisering og AI
  Innovasjon Norge, Sverige
  tina.nordlander@innovationnorway.no