Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Teknologisk transformasjon

  Sverige digitaliseres på alle områder! Det overordnede målet i den svenske regjeringens digitaliseringsstrategi er å bli best i verden på å dra nytte av mulighetsrommet som skapes av digitalisering.

  Et viktig steg i den teknologiske transformasjonen er utbygging av 5G-nettverket, der begge landene har gjort store fremskritt de siste årene. Dette skaper nye spillerom for bruk av kunstig intelligens, tingenes internett (IoT), fjernstyring av maskiner og kjøretøy samt visualisering ved bruk av AR- og VR-teknologi. Med store industrigiganter, moderne testfasiliteter og kunnskapsrike techklynger er Sverige en attraktiv destinasjon for samarbeid og partnerskap for norske teknologitilbydere.

  Den digitale transformasjonen stiller spørsmål til sikkerhet og etikk. Endringstakten er høy og behovet for nasjonale retningslinjer er stort. Digital sikkerhet står høyt på agendaen hos begge land, som med fordel kan dra nytte av et tettere samarbeid. Norge og Sverige har andre forutsetninger enn de internasjonale stormaktene og bør derfor utvikle egne ekspertiseområder basert på våre fortrinn. Vår tilgang på nasjonale databaser og datakilder er unike særtrekk med potensiale for å ta en ledende internasjonal posisjon som videre kan tiltrekke utenlandske interessenter.

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med vår rådgiver:

  Tina Nordlander
  Spesialrådgiver
  Innovasjon Norge, Sverige
  tina.nordlander@innovationnorway.no