Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bioøkonomi

  Landbruk i Tyskland, slik som landbruk i mange andre europeiske land, har den utfordringen at antallet plantevernmidler som er sertifisert til bruk minker, samt vil fortsette å minke fremover.

  Den avtagende tilgjengeligheten av pesticider vil spesielt synliggjøres ved dyrking av kulturer som poteter, sukkerbeter og grønnsaker. En annen utfordring er den fallende størrelsen av disponibelt landbruksareal som følge av nye infrastruktur- og husprosjekter. Samtidig konkurrerer planter som matvarer med planter til energiutvinning (som f.eks. biogassanlegg). Dessuten øker bevisstheten og interessen til tyske sluttforbrukere mht. bærekraftig matproduksjon (jord, grunnvann og luft) og sunn (økologisk) mat. Dermed må bønder oppfylle mer krevende forventninger fra sluttforbrukeren.

  Det samme gjelder også for melkebønder og bønder for dyreoppdrett som også må tilfredsstille strengere regulatoriske krav og økte forventninger fra sluttforbrukere mht. bærekraft og dyrevelferd.

  Derfor leter landbruksbransjen mer og mer etter alternative løsninger og teknologier for å i det minste holde avkastningene stabile, eller øke avkastningene på tross av de nevnte utfordringene. Som følge av presset for å finne alternative løsninger er bønder, landbrukskammer, landbruksforbund, forhandlere og rådgivere veldig åpne for å stille informasjon, innsikt og tid til rådighet samt for å teste nye løsninger, uansett om den nye løsningen befinner seg i utviklings- eller salgsfasen.

  Når det kommer til skogbruk, er det mange likhetstrekk mellom Norge og spesielt Bayern, særlig med tanke på tilgjengelige ressurser og kompetanse. Likevel er det identifisert kunnskapsdeling på spesielt to områder; a) effektiv prosessering av trekonstruksjon og modulær byggkonstruksjon, og b) bruk av bioraffineriprosesser til å utvikle bærekraftige og pålitelige materialer laget av treverk.

  Begge land har hatt en aktiv dialog siden 2017 for å fostre samarbeid mellom klynger, identifisere potensialet for økt kunnskapsdeling, verdikjeder og innovative prosesser. I 2019 leder denne dialogen til et enda sterkere samarbeid mellom klynger i Norge og bl.a. Bayern, for å identifisere forretningsmuligheter for sine respektive medlemsbedrifter.

  For mer informasjon, ta kontakt med våre eksperter:
  Arne Lueders
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  arne.lueders@innovationnorway.no 

  Martin Nietz
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  martin.nietz@innovationnorway.no