Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Energi

  Norge og Tyskland har et sterkt samarbeid innenfor energi og har ofte overlappende interesser. Norge anses av Tyskland for å være en forutsigbar partner og eksportør av naturgass, mens Tyskland for mange i Norge er et forbilde i klimakampen med sin ambisiøse innfasing av fornybar energi og utfasing av kullkraft, Energiewende (energiskiftet).

  Med fullføringen av strømkabelen NordLink mellom Norge og Tyskland, vil landene knyttes enda nærmere sammen, med muligheter for ytterligere samarbeid. Utfasingen av kullkraft gir også rom for flere grunnlag for energisamarbeid som hydrogen, CCS og utviklingen av havvind i Nordsjøen.

  Nettopp dette ble diskutert under det 23. årlige German Norwegian Energy Forum 2019. 

  Som svar på klimaavtalen fra 2016 i Paris, har Tyskland satt som mål å øke andelen fornybar energi i elektrisitetsforbruket til minst 80 prosent innen 2050. Allerede nå er det noen dager da produksjonen av fornybar energi dekker hele elektrisitetsbehovet. Andre dager er det fossile kraftverk som er hovedkilden til elektrisitet.

  På grunn av behovet for utfasing av fossile energikilder og for å redusere utslipp, støttet den tyske regjeringen 20 pilotprosjekter over hele Tyskland hvor hydrogen og andre alternative produksjonsteknologier blir testet for å erstatte fossile brensler.

  Integrering av fornybar energi inn i det nåværende energisystemet og ambisjonen om å gjøre oppvarming og mobilitet elektrisk er enda et sentralt tema. Løsningen kan ligge i å gjøre infrastruktur og byer smartere. Teknologiens og digitaliseringens rolle bringer frem nye forretningsmodeller innen cybersecurity, trading-plattformer, apper og nye konsepter innen smart cities, e-mobility eller smart homes.

  Energiprodusenter spiller en viktig rolle i disse utviklingene og Energiewende. Hva disse bedriftene trenger er partnere og leverandører som hjelper dem å identifisere og utnytte disse mulighetene ved å tilby nye løsninger og konsepter.

  Hvis du vil drøfte dine produktløsninger med oss, eller har spørsmål og trenger mer informasjon, ta kontakt med:

  Gerda Geyer
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge Tyskland
  gerda.geyer@innovationnorway.no