Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Industri 4.0

  Sør-Tyskland er tradisjonelt en sterk europeisk industriregion med verdensledende bedrifter i ulike sektorer. For de fleste industrier har digitalisering, som konkret innebærer utvikling og implementering av løsninger innen industri 4.0 og anvendelse av maskinlæring og KI i industriprosesser, blitt en viktig faktor for fremtidig vekst or verdiskaping.

  Denne endringen skjer raskt og krever en myk overgang mellom FoU og faktisk anvendt innovasjon. Verdensledende bedrifter innen industrier innenfor automobilitet, forbrukervarer, finanstjenester, tungindustri, samt mat og drikkevarer har base i disse regionene, og danner sammen med verdenskjente forskningsinstitusjoner og universiteter en sterk kjerne for industriinnovasjon. En slik kjerne representerer muligheter på hovedsakelig to nivå: ved å være et direkte forretningssted og ved å være en kilde til kunnskapsdeling og -utvikling mellom Norge og Tyskland.

  En klar trend når det gjelder industri 4.0 er samarbeid på tvers av sektorer, samt fokus på teknologi som kan anvendes i flere bruksområder. Både store og mindre bedrifter møter utfordringer under implementering av nye prosesser og teknologier inn i deres eksisterende forretningsmodeller, og norske innovative løsninger kan komme med et interessant bidrag til den lokale industrien. Videre ser vi potensialet for at norske bedrifter kan ta fordel av tysk kunnskap i internasjonal skala samt effektiv industrialisering av teknologier. Samarbeid med tyske aktører som ofte har globale koblinger inn i viktige vekstmarkeder kan også by på betydelige skaleringsmuligheter for norske små og mellomstore bedrifter med kompetanse på forretningsområdet.

  Kontoret i München jobber nå med å utvikle et program for forretningsvekst og akselerasjon for norske bedrifter med kompetanse innenfor området Industrial Internet of Things (IIoT) og KI, ikke minst for å skape og utnytte nye koblinger til aktører som anvender Tysklands Industri 4.0 konsept.

  For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:
  Martin Nietz
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  martin.nietz@innovationnorway.no