Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Maritim næring

  Tyskland er, som Norge, en sterk maritim nasjon, og kan by på mange muligheter for norske maritime bedrifter og leverandører. Strategipapiret "Maritime Agenda 2025 - The future of Germany as a maritime industry hub", publisert av Det føderale ministeriet for økonomi og energi i Tyskland, viser til omstilling i den tyske maritime industrien og avdekker samarbeidsmuligheter for norske aktører i et av de største markedene i Europa.

  Som et utadrettet industrialisert land med en liten ressursbase, er Tyskland avhengig av import og eksport av forskjellige produkter, råmaterialer og hel- og halvfabrikata. De fleste av disse varene transporteres sjøveien. De marine omgivelsene er likevel så mye mer enn en transportvei. Tysklands regjering innser hvor flerfoldig og variert havet er, og ser behovet for en maritim plan som kan styrke den tyske konkurransedyktigheten i den maritime næringen. Samtidig tas det hensyn til økonomisk vekst, et stort vekstpotensial for arbeidsplasser og strenge krav når det kommer til miljø- og naturvern. En effektiv maritim næring danner grunnlaget for Tysklands posisjon som et ledende land innen eksport. Dette åpner opp for et samarbeid mellom landene på ulike områder som innovasjon, FoU, implementering av teknologi og aktuelle brukstilfeller.

  Samtidig står den maritime næringen overfor tøff internasjonal konkurranse. Globalt konkurrerer tyske skipsverft med statsfinansierte selskaper, noe som vrir muligheten for rettferdig konkurranse om skipsbyggingskontrakter. Tyske rederier opplever også et økende konkurransepress som forverres gjennom høy overkapasitet i transportsektoren og lave fraktpriser, samt utfordringer med innovasjoner innenfor autonomi, elektrifisering og hydrogen. På samme måte står tyske havner overfor hard internasjonal konkurranse. I møte med disse utfordrende omstendighetene jobber tyske selskaper hardt for å sikre seg en god posisjon i det internasjonale markedet innen skipsbygging, offshore-teknologi, subsea-industri, IKT og logistikk.

  SMB-aktører spiller i den høyeste ligaen
  Den tyske maritime næringen driftes stort sett gjennom privat sektor som domineres av mellomstore bedrifter og kan derfor handle raskere enn konkurrentene når det kommer endringer i markedet. Både bedre effektivitet i havner og logistikk og godt rykte når det gjelder forskning og opplæringsfasiliteter, er viktig for å sikre framgang i Tysklands maritime næring. Industrien blir stadig mer digitalisert, og den maritime sektoren omstiller produksjons-, logistikk- og styringsprosessene til å bli raskere, mer effektive og bærekraftige.

  Den maritime næringen er en av de viktigste sektorene i Tysklands økonomi. Beregninger viser at den årlige omsetningen er på opptil 50 milliarder euro, og at om lag 400 000 jobber er direkte eller indirekte tilknyttet den maritime næringen.

  Mulighetsområder for norske aktører ligger i:
  • Skipsbygging, Smart Skip og Green Shipping
  • Mobilitet og autonome teknologisystemer
  • Subsea teknologi og IKT
  • Maritim sikkerhet og logistikk
  • Marine mineralressurser
  • Offshore vindkraft og marin energi


  Markedsføring av utenrikshandel, investeringer og finansieringsordninger
  Hvis man skal oppnå suksess på lang sikt innen eksportorientert maritim næring, er det nødvendig å utnytte de utenlandske markedene. Små og mellomstore bedrifter kan imidlertid møte på problemer når de skal starte opp prosjekter på internasjonale markeder. I tillegg til ekstra politisk ryggdekning i Tyskland, kan bilaterale avtaler være med på å støtte næringen og innovasjonsprosessen. Mye likt støttesystemet fra Innovasjon Norge, mottar selskaper støtte fra regjeringen i Tyskland når de står overfor utfordringer og skal starte og sikre forretningsprosjekter både i lokale og utenlandske markeder.

  Internasjonal konkurransedyktighet – bilateralt samarbeid kan være en løsning
  Maritime markeder er globale markeder: Mer enn 90 prosent av de tyske skipsverftenes årlige omsetning genereres i internasjonal forretningsvirksomhet. Eksportdelen av leverandørnæringen innen tysk skipsbygging er ca. 75 %, noe som gjør Tyskland verdensledende innen eksport på dette feltet. Den tyske handelsflåten ligger på en fjerdeplass blant de globale handelsflåtene. Basert på eiernasjonalitet ligger den tyske containerskipflåten på førsteplass etter internasjonal ranking. De tyske havnene ved sjøen og i innlandet er blant de beste terminalområdene i verden. Men de ligger i hard konkurranse med terminaloperatører i f.eks. Kina, Singapore og Midtøsten.

  Innovasjon Norge i Tyskland har kontakt med flere maritime bedrifter, gleder seg over et veletablert samarbeid med maritime klynger og kan gi gode råd i samsvar med dette. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:

  Jana Mennig
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Tyskland
  jana.mennig@innovationnorway.no