• EN
 • Logg inn
 • Reiseliv

  Det tyske markedet er det største markedet for norsk reiselivsnæring. Med mer enn 1,8 millioner gjestedøgn i 2018 og et fortsatt stigende forbruk, er tyske turister veldig viktige kunder for reiselivsbedrifter i hele landet. Vårt kontor i Tyskland jobber med markedsmuligheter og profilering i Sveits og Østerrike, hvor vi også har sett en tydelig vekst av betalingsvillige kunder de siste årene.

  Tyske turister generelt er svært kulturinteresserte og har et stort behov for å senke skuldrene i ferier. De som vurderer Norge er reisevante utenfor “sun & beach”-segmentet og forventer god service, et bredt utvalg av lett tilgjengelige produkter og møter med lokalbefolkningen. Tyskere er – målt i antall reiser til utlandet – verdensmestre i reising, og på grunn av dette er konkurransen om å vinne tyske turister som målgruppe svært høy.

  Markedet med sine nærmest 3 000 turoperatører (alt fra store til enmannsbedrifter) er ikke bare stort, men også veldig fragmentert og med spennende, volummessig “store” nisjer som har relevans for eksisterende og nye norske tilbud til det globale turistmarkedet. Vi kan hjelpe norske bedrifter å komme i kontakt med de viktigste kundegruppene: turoperatører og agenter, MICE-agenter og eventbyråer. Vi tilrettelegger for en god utveksling og kontakt med de viktigste spillerne og relevante nisjeoperatører.

  Medielandskapet inkludert flere ulike, både tradisjonelle og nye, multiplikasjonskanaler i Tyskland, er også stort og variert. Vi har et bredt spekter av kontakter til journalister og ulike typer influencere på tvers av et mangfold av temaområder. Disse er vi i jevnlig kontakt med og kobler de regelmessig til Norge gjennom reiser, hjelp til research og ved å sikre informasjonsflyt om utvikling og muligheter i Norge, noe som underbygger våre overordnede strategiske målsettinger for reiselivsutvikling i Norge.

  For mer informasjon, se Visit Norway's Markedsinnsikt: Tyskland eller ta kontakt med vår ekspert: 
  Tina Fraune
  Markedsspesialist reiseliv
  Innovasjon Norge, Tyskland
  tina.fraune@innovationnorway.no