• EN
 • Logg inn
 • Ukraina

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Dun & Bradstreet, Business Sweden, Mendel Online.

  Valutarestriksjoner
  Den eneste lovlige betalingsvalutaen i Ukraina er den ukrainske hryvnia (UAH). Betalinger ifm. investeringer, lån fra utlandet samt salg og kjøp av statsobligasjoner kan imidlertid gjøres i utenlandsk valuta eller UAH.

  Ukrainas nasjonalbank (NBU) og regionale skattemyndigheter utøver valutakontroll ved transaksjoner på over 150 000 UAH. Eksport- og importtransaksjoner under 150 000 UAH er ikke underlagt valutakontroll.

  Det gjelder en 365 dagers frist for utbetalinger både ved import og eksport, (inklusive én mulig forlengelsesperiode). Ved forskuddsbetaling, skal varene leveres innenfor de vilkår som er spesifisert i kontrakten. Likevel er Ukrainas nasjonalbank lovlig autorisert til å ilegge forskjellige betalingsfrister.

  Som et beskyttende tiltak til Ukrainas nasjonalbank, skal en obligatorisk andel av valutainntektene selges i interbankvalutamarkedet i Ukraina.

  Åpen regning
  Frarådes, med mindre det dreier seg om forskuddsbetaling. 
  Pålitelig regnskapsinformasjon om ukrainske kunder er gjennomgående vanskelig tilgjengelig.

  Dokumentinkasso
  Frarådes.

  Remburs
  Bekreftet og ugjenkallelig remburs betalbar i norsk bank anbefales. Vær nøye med å sjekke kredittverdigheten til kjøpers forretningsbank.
  For kontrakter med en verdi på over 1 million USD skal betalingen skje mot remburs. 

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 15 - 30 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 2 måneder.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 1 - 3 måneder.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Sak for sak.
  Atradius: Middels/høy risiko.
  Euler Hermes: Høy risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Høy risiko.