• EN
 • Logg inn
 • Ukraina

  Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier). Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Ukraina og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Ukraina avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.

  Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1. Fakturaen må undertegnes av eksportør.

  Opprinnelsesbevis 
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.
  I tillegg til Varesertifikat EUR1 eller Fakturaerklæring kan et Certificate of Origin kreves.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter (alle vegetar og kjøttprodukter generelt). Der finnes et eget sunnhetssertifikat for fisk og fiskevarer til Ukraina. Dette kan du laste ned her. Husk at alle sunnhetssertifikater skal signeres av mattilsynet.