• EN
  • Logg inn
  • Ukraina

    Eksportkrav ut av Norge

    Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

    Vær oppmerksom på restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjoner i Ukraina. Les mer på Lovdata.