• EN
 • Logg inn
 • Ukraina

  Produktkrav

  En rekke produkter må godkjennes (sertifiseres) av myndighetene i Ukraina før de kan innføres og markedsføres i landet. I denne sammenheng kan det være fordelaktig å bli enig med kjøper om at produktgodkjenningen utføres på grunnlag av en mindre vareprøve.

  Av sertifiseringspliktige varer kan nevnes en rekke typer elektrisk utstyr og maskiner, leketøy, legemidler, kjøretøy, alkohol, kosmetikk og farmasøytiske produkter.

  Nærmere informasjon om produkt- og standardkrav finnes hos:
  The State Committe of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy.

  Standarder
  Ukraina er fullt medlem av ISO.
  Ukrainas nasjonale standard organisasjon er Ukrainian scientific-research and training center of issues of standardization, certification and quality.

  Immaterielle rettigheter
  Ukraina er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

  All merking må være på ukrainsk. Bedervelige næringsmidler må være merket med produksjons- og utgangsdato, nettovekt og ingrediensliste. Strekkoder må være påført.