• EN
 • Logg inn
 • Ukraina

  Transport- og tollforhold

  Transittid for containertransport sjøveien Oslo-hovedhavn i Ukraina sjøveien rundt 25 dager. Muligheter for jernbanetransport blant annet via Finland og St.Petersburg. Samme muligheter for lastebiltransport.

  Lastbiltrasnport i transitt via Polen er også relativt vanlig. En viss forsiktighet tilrås med hensyn til transitt via Hvite-Russland. Vektbegrensninger på containertransport, 20 tonn for 20 fots og 21 tonn fraktvekt for 40 fots container

  Stadige endringer i tollovgivningen og et delvis nedslitt transportnett gjør at vareforsendelser til Ukraina tar til dels lang tid før de er framme hos mottakeren. Tids- og kostnadsmessig er ofte jernbanetransport en konkurransedyktig løsning. Ekstremt viktig å bruke transportører/speditører med bevislig fungerende lokalt nettverk ved vareforsendelser til Ukraina.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Borispol, Julany, Lviv, Kharkow og Dnepropetrowsk.

  Importhavner
  Dnepropetrowsk, Maripul, Odessa, Iljichevsk, Sevastopol, Yuzhnoye og Kiev (innlandshavn).

  Frisoner
  Det er en rekke frisoner innen Ukraina. Varierende og til dels ustabile rammebetingelser gjør at disse i liten grad er tatt i bruk.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen EFTA/ Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012.

  Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Ukraina oppnår tollfri innførsel til EFTA statene, samt at de aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Ukraina. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med EU-opprinnelse ved import til Ukraina.

  EU har ikke inngått frihandelsavtale med Ukraina.

  Fortolling og lagring
  Fortolling må foretas innen 10 dager. Det kan være en fordel å vente med å tollklarere varer til et angitt tollekspedisjonssted nærmere importørens forretningssted.

  Generelt er innfortollingsprosedyrene i Ukraina relativt omstendelige og tidkrevende. En god del uregelmessigheter er også observert i forbindelse med innfortolling i Ukraina. Importvarer som ikke er hentet innen avtalt lagringstid betaktes av myndighetene som avgitte og kan selges på offentlig auksjon.

  Vareprøver
  Vareprøver uten kommersiell verdi kan innføres tollfritt.

  ATA-Carnet
  ATA Carnet gjelder for yrkesutstyr, utstillinger/messer, vareprøver, postforsendelser og transittering.