Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Eksportinfo

  Australia

  Kontakt ambassaden
  Unsplash

  Australia er verdens 12. største nasjonaløkonomi målt i BNP. Nærheten til det asiatiske markedet, høyt utdannet arbeidsstokk, konkurransedyktig selskapsskatt og et stabilt politisk system gjør landet til et attraktivt marked for norsk næringsliv. 
   
  Den australske økonomien er hovedsakelig basert på utvinning og eksport av naturressurser. Australia er verdens niende største energiprodusent, og ventes å bli den ledende LNG-eksportøren innen 2020. Regjeringen har investert betydelige beløp i australske olje/gass-prosjekter, og internasjonale teknologibedrifter er høyt etterspurt. Det er store muligheter for norsk ekspertise og teknologi. 
   
  Andre bransjer av særlig interesse er fornybar energi (vind/sol/bioenergi), maritim sektor, utdanningssektoren, helsesektoren og forsvarsindustrien.