Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar om Agri i Afrika

  Unsplash

  Gjennom en webinarserie, Agri i Afrika, ønsker vi å øke kunnskap og kjennskap til behov og tilgjengelige løsninger innen agri-tech sektoren.

  Matsikkerhet og bærekraftig utvikling av landbrukssektoren er høyt prioritert av de øst-afrikanske landene. Myndighetene erkjenner at for å øke matproduksjonen trenger bønder mer effektive og bærekraftige måter å drifte gårdene sine på. Dette vil i vesentlig grad måtte skje gjennom anvendelse av nye muliggjørende teknologier som både vil bidra til økt produksjonen i landbruket, og imøtekommer behovet for robust husdyr og avlinger og hensyntagen til klima og miljø. Ny teknologi, som sensorer, roboter, Internet of Things (IoT) og Big Data for å nevne noen, bidrar i økende grad til å større og mer robust matproduksjon, men det er fortsatt en utfordring å gjøre behov å løsning mer kjent.

  Velkommen til webinarer

  Innovasjon Norge, i samarbeid med NABA og NHO, ser mot denne bakgrunn, dette som en mulighet for både norsk og kenyansk jordbruksnæring og har derfor tatt initiativet til å organisere en serie webinarer knyttet til dette mulighetsrommet. Gjennom webinarene vil vi få presentert status og ambisjoner fra både offentlig og privat sektor innen agri og agri-tech i Øst-Afrika

  Ønsker du tilgang til tidligere webinarer eller ppt så ta kontakt med IN-EA@innovationnorway.no 

  Webinar nr 1 ble avholdt 20. august og ga perspektiv og innsikt i status og utsikter for sektoren i Øst-Afrika gjennom talere fra offentlig sektor, NGO og privat sektor i Kenya, Uganda og Tanzania.

   

  Webinar nr 2 – «North of the Ordenary» ble avholdt 27. august og presenterte norske bærekraftige agritech-løsninger som viser en helt utrolig match mellom behovene i Øst-Afrika og norske løsninger.

   

  Webinar nr 3 ble avholdt 7. september og tok for seg investorperspektivet – hva ser investorene etter, og hvilke strategier har de for investeringer i agri i Øst-Afrika?

  Agri in Africa (the article in English)

  A series of webinars with the aim to increasing knowledge on needs and solutions in the agri and agri-tech space of East-Africa.

  Food security and sustainable development of the agriculture sector is part of the top priorities for the East-African countries. In order to increase food production, farmers need more efficient and sustainable ways of operating their farms. New enabling technologies such as sensors, robots, Internet of Things and Big Data, to mention a few, contribute considerably to increase the production in agriculture, while still addressing the need for robust livestock, crops and considering climate and the environment.  

  Sustainable Development Goals
  Agritech and agribusiness development is a market opportunity aligned with SDG number 1 (no poverty), 2 (zero hunger), 3 (good health and well-being), 8 (decent work and economic growth), 9 (industry, innovation and infrastructure) and 15 (life on land).

  Welcome to webinars
  The webinars aim to present a broader view of the general status and ambitions of the sector from both private and public perspective. Speakers will also elaborate on various growth and transformation strategy implementation that has been felt by private sector.

  The webinars will be organised by Innovation Norway, in collaboration with NHO and NABA. The first will be presenting the East Africa outlook - opportunities, needs, hurdles, actions and initiatives from governments and NGOs. There will be presentations from Kenya, Tanzania, Uganda and East Africa in general.

  The second will focus on the Norway outlook - the value chain of agritech, the strategy and solutions of the main players and the runner ups. And lastly, present the investor outlook – who are the investors with interest in the agricultural sector, and what are their strategies.

  Beneficiaries 
  We hope that this webinar series will attract interest from companies within agritech sector, companies in the agri value chain, researchers, collaborators, regulators, policy makers and those with an overall goal of business development while considering sustainable use of natural resources.   

  Interested in more?
  For more information, summaries and recordings of the webinars please contact IN-EA@innovationnorway.no