Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Europa - muligheter for norske helseløsninger

  Getty Images

  Digitale løsninger for helse- og omsorg blir i en ny rapport pekt på som et viktig mulighetsområde for norsk helsenæring i det europeiske markedet.

  Rapporten gir en beskrivelse av mulighetene for norske helserelaterte næringer i Danmark, Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. Disse landene er de største europeiske helsemarkedene og representerer til sammen rundt regnet 75 prosent av den europeiske befolkningen. 

  Konkurransefortrinn 

  Rapporten bygger på undersøkelser som Innovasjon Norge kontor i de respektive landene har gjennomført etter initiativ og ønske fra aktører i norsk helsenæringMålet merapporten er å øke kunnskapen og bygge videre kompetanse i helsesektoren. Helse og velferd er nettopp et av feltene der norske selskaper kan ha løsninger og konkurransefortrinn i forhold til behovene i EU-området. 
   
  Medisinsk teknologi (MedTech), digitale løsninger og løsninger for hjemmebasert omsorg (homecare) er tre mulige forretningsområder som i rapporten blir vurdert i forhold til blant annet politiske rammermarkedspotensial og helse- og anskaffelsessystemer i de respektive seks landene.  

  Digitale løsninger 

  I rapporten pekes det særlig på digitale løsninger og hjemmebasert omsorg som viktige og «lovende» mulighetsområder for norsk helsenæring i Europa. En voksende andel eldre befolkningen er en felles utfordring for alle europeiske land. Digitale løsninger er ifølge rapporten en svært interessant og fremtidsrettet undersektor av MedTech-bransjen, da særlig rettet mot hjemmepleiesegmentet. Det handler om å møte behovet for løsninger som gjør det mulig for personer å bo hjemme og bli tatt vare på der så lenge som mulig.  

  Også når det gjelder ren medisinsk teknologi (MedTech) pekes det på noen muligheter i de seks markedene som beskrives i rapporten.   

  Innovasjon Norge kan bistå norske helseklynger og norske bedrifter innen helseområdet som ønsker å vurdere mulighetene for å ta sine produkter og tjenester ut et internasjonalt marked som det europeiske  

  Mer detaljerte konklusjoner for hvert marked finnes i rapporten. Les hele rapporten her. 

  Kontaktperson: Eksportrådgiver Jana Mennig, jana.mennig@innovationnorway.no