• EN
 • Logg inn
 • Finsk skipsbygging skaper markedsmuligheter

   Joakim Honkasalo/Unsplash.com
  Joakim Honkasalo/Unsplash.com

  Veksten i skipsbyggingsindustrien i Finland har skapt klare markedsmuligheter for norsk ekspertise. Etter hvert som markedet vokser, øker også etterspørselen etter nye, innovative løsninger.

  Verftsindustrien i Finland har hatt en rask vekst etter at Meyer kjøpte opp Åbo-verftet i 2014. Det tyske selskapet, med lang erfaring innen skipsbygging, bestemte seg for å kjøpe det ulønnsomme verftet i Åbo, som stod i fare for å legges ned. På grunn av Meyers investeringer ble verftet lønnsomt, noe som har hatt ringvirkninger for hele den maritime sektoren og Egentliga Finland-regionen.

  Stor vekst

  Ifølge den finske rikskringkasteren Yle (2017) har Meyers verft i Åbo skapt mer enn 6000 arbeidsplasser. En enkelt cruiseskip-ordre bidrar til omtrent en prosent av den årlige finske eksporten. Verftets virkninger på økonomien har dermed vært store og positive. Men det er ikke bare verftet i Åbo som opplever rask vekst. Verftet i Raumo har nylig mottatt bestilling på fire militære korvetter og to store passasjerferger. Disse ordrene har skapt økt etterspørsel etter kunnskap i regionen, ettersom verftet i Raumo bare ligger 90 km fra Åbo og konkurrerer med personell og leverandører på samme marked som konkurrenten i Åbo.

  Lys fremtid

  Fremtiden er lys for Finlands to største verft. Verftet i Åbo har full bestillingsliste frem til 2025, mens verftet i Raumo er fullbooket til minst 2028. Den lange bestillingslisten sikrer både kontinuitet og et investeringsvennlig klima. De store prosjektene skaper arbeidsplasser både direkte på verftene og indirekte i forsyningskjedene. Sektorens vekst har skapt etterspørsel etter kompetanse innen skipsbygging, som må fylles med smarte, bærekraftige og økonomiske løsninger.

  Behov for kompetanse og løsninger

  Ifølge en bransjerapport fra det finske Arbeids- og næringsdepartementet, utføres opptil 80 prosent av arbeidet med en cruiseskip-bestilling av tredjepartsfirmaer. Eksempler på oppgaver som settes bort til tredjeparter er interiørdesign, brannsikkerhetsløsninger og heisinstallasjoner. Moderne cruiseskip er komplekse og ofte luksuriøse. For å imøtekomme de unike kravene, trenger verft å outsource for å tilegne seg kompetanse og ta i bruk de beste løsningene.

  Mulighet for norske selskap

  Norske selskaper kan gripe denne markedsmuligheten ved å eksportere sine løsninger til Finland. Den maritime næringen har lenge vært en høyborg i norsk økonomi, og det finnes definitivt innovative løsninger som norske firmaer kan tilby for å møte den økende etterspørselen i Finland. Etter hvert som kravene til bærekraft og smarte løsninger stiger, kan Norge lede an med smarte løsninger drevet av erfaring og innovasjon.

  Hvordan Covid-19-krisen har påvirket finsk verftsindustri

  Covid-19-krisen har ført til at nesten alle internasjonale cruiseskip må forbli i havnene, noe som igjen påvirker verftsindustrien. Noen eksperter spår at industrien vil se en permanent nedgang i etterspørsel, mens andre mener at man over tid vil se en oppgang. Ettersom cruiseselskapenes inntekter er nær null, er det forståelig nok liten interesse for nye bestillinger av skip. Men selv om cruiseindustrien gjør det dårlig er det andre deler av den maritime sektoren som gjør det godt, som for eksempel internasjonal shipping, som fortsetter å være viktig for den globale økonomien. 

  Innovasjon Norge har gjennom mai og juni 2020 vært i kontakt med de finske skipsbyggerne for å følge opp hvordan Covid-19-krisen har påvirket dem og deres etterspørsel etter eksterne løsninger. Verftene i Åbo og Raumo er sikre på sin fremtid ettersom de har fulle bestillingslister flere år frem i tid. I tillegg har verftet i Raumo prosjekter som er mindre påvirket av Covid-19-krisen enn andre aktører, fordi de har bestillinger på ferger og militære korvetter. Disse vil det, i motsetning til cruiseskip, alltid være etterspørsel etter. 

  Under våre samtaler med verftene har begge parter pekt på etterspørselen etter eksterne leverandører, ettersom behovet for smarte løsninger fortsatt er til stede. Derfor ser vi fortsatt en klar markedsmulighet for norske selskaper i maritim sektor. Selv om sektoren har blitt nokså hardt rammet, tror vi fortsatt at norske selskaper kan tjene på å eksportere sine løsninger til den finske maritime sektoren!