Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fokus på sektorene der Norge har styrker!

  Foto: Patrik Gothe, Unsplash

  Denne artikkelen er utdrag fra en lengre artikkel i Teknisk Ukeblad. For å lese hele artikkelen, se Teknisk Ukeblad.

  Gro Dyrnes er på femte året i jobben som Innovasjon Norges regionsdirektør for Americas. Teknisk Ukeblad har bedt henne om en oppdatering av aktivitetene ved Nordic Innovation House som hun leder i Palo Alto.

  – Hvordan har aktivitetene endret seg fra oppstarten for fem år siden?

  – Vi ser blant annet at det nå er mye mer fokus på sektorene der Norge har styrker og en ledende posisjon i verden. Slik som innen energi og maritim sektor – som angår hele vestkysten av USA. Innen flere nisjer av disse sektorene ligger vi kjempelangt fremme. Og amerikanerne vet det. Vi tror dessuten at det vil komme muligheter innen bygg – der Norge jo er langt fremme på smarte løsninger. Fisk er selvsagt også et område hvor Norge er verdensledende, og som denne regionen har fått opp øynene for, også fra et teknologiperspektiv.

  – Med dette som bakgrunn, hvilke temaer jobber dere med i Nordic Innovation House i dag?

  – Vi jobber fortsatt med validering og akselerasjon av teknologiselskaper, spesielt innen software. Samt nordiske programmer innen helse og lignende. De nyere fokusområdene er kommersialisering av forskning i samarbeid med Forskningsrådet. Der mener vi det fortsatt er mye å hente. Dernest jobber vi for å stimulere til økt engasjement blant kvinnelige investorer, entreprenører og deltakere i investorfond. Det betyr å forsøke å få til mer strukturert samarbeid og selvtillit. Det er mange flinke folk med nok penger til å gjøre en forskjell. Men vi ser at mange, spesielt kvinner, savner likesinnede å diskutere med. Et av initiativene vi har engasjert oss i, er She Invests som i år tilbys på nordisk nivå.

  – Hva med mer modne bedrifter som ønsker å få fart på innovasjonen?

  – «Corporate innovation» er superviktig. Mange store og etablerte bedrifter ser til Silicon Valley. Ikke for å etablere seg eller hente penger, men for å få innspill til hvordan de kan utnytte innovasjonskunnskapene i egne organisasjoner. Eller styrke den. Her i Nordic Innovation House tar vi imot og eksponerer dem for trendene vi ser og for relevante startups i «vår portefølje». Vi har ambisjon om å tilby de store mer strukturerte tjenester i lys av det behovet vi ser. Vi lanserer derfor et initiativ på nordisk nivå kommende høst. Dette blir en ukes «master classes» med fokus på teknologi som muliggjør for innovasjon i større selskap. Først ut er anvendt blockchain.

  «Produktifisering»

  Dyrnes forteller at de også ser på hvordan de kan bidra inn i samarbeid mellom byer og næringslivet, hvor byer kan benytte mindre selskaper for å løse sine behov. Og da med spesielt fokus på løsninger som kan produktifiseres og gjenbrukes, mer enn tradisjonelle konsulenttjenester.

  – Her kommer vi inn på offentlig innkjøpsmakt. Og produktifisering av løsninger. Det er kjempespennende. Her i USA er det nå et eget program på nettopp dette, City Innovate, der byer over hele USA ber selskaper fra hele verden om å tilby løsninger. Her kan det være mye å hente for norske leverandører.

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
  Gro Eirin Dyrnes
  Regionsdirektør
  Innovasjon Norge, San Francisco & Silicon Valley, og Americas
  Gro.Eirin.Dyrnes@innovasjonnorge.no