• EN
 • Logg inn
 • Har du vurdert biogassmarkedet i Europa? Vi har gjort det for deg!

   Image: Thinkstock
  Image: Thinkstock

  Hva vi lærte av å gjøre undersøkelser på tvers av kontorer vedrørende biogassmarkeder i Europa.

  Konklusjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var at det er gode muligheter for å øke bruken av avfall fra oppdrettsanlegg, kloakkvarme, landbruksrester, makro- og mikroalger. Ved å utvikle norske systemløsninger kan bedrifter både bruke europeisk erfaring på området og tenke internasjonalt allerede på et tidlig stadium. Vi mener at det finnes mange muligheter for norske selskaper i Europa.

  I fjor gikk fem Innovasjon Norge-kontorer i Europa sammen for å utforske muligheter i utlandet for norske selskaper som driver med biogass. Italia, Polen, Tyskland, Sverige og Russland var involvert.

  Vi startet med å spørre allerede etablerte selskaper i Norge om hva de anser for å være de kritiske suksessfaktorene for å gå inn i utenlandske markeder. Deretter sammenlignet vi disse suksessfaktorene i de utvalgte europeiske markedene.

  Dette var våre viktigste funn:
  1. Europeiske markeder faller generelt innenfor to kategorier. De som er langt fremme, slik som Tyskland, Sverige og Italia, og fremvoksende markeder, slik som Polen og Russland, der biogass ikke er utbredt.
  2. Forskjellige land har ulike synspunkter når det gjelder anvendelsen av biogass: til transport (biogass som brensel), elektrisitetsproduksjon og/eller oppvarming.

  Hva kan du tjene på dette?
  Mens umodne markeder er interessert i levering av teknologi og hele verdikjeden, er modne markeder ute etter å øke lønnsomheten og effektiviteten til allerede eksisterende anlegg.

  Modne markeder kan kreve visse endringer av deres nåværende systemer, med nye undersystemer og nye komponenter. Da vil kundene være hovedeiere av eksisterende anlegg, slik som i Tyskland.

  Fremvoksende markeder kan ta sikte på en total systemlevering, kanskje som en del av et anlegg for avfallshåndtering. Veien til disse sluttkundene kan ofte være via et lokalt selskap eller en systemintegrator som er spesialisert på ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjon (EPC), for eksempel i Polen og Russland.

  En merknad fra studien:
  Vær klar over hva din bedrift kan tilby i land med ulike prioriteringer og om dette markedsbehovet samsvarer med hva du kan levere. For eksempel satser Italia på transport, Tyskland fokuserer på oppvarming og elektrisitet, og Polen er et voksende marked med fokus på elektrisitet og oppvarming for å kunne være mindre avhengig av tradisjonelle energikilder.

  For fullstendige rapporter, ta kontakt med prosjektlederen:
  Ludmila Tolstova
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Russland
  ludmila.tolstova@innovasjonnorge.no