• EN
 • Logg inn
 • Internet of Buildings (IoB) i Asia

   Foto: bex-asia.com
  Foto: bex-asia.com

  Den økende tilnærmingen mellom Internet of Things (IoT) og byggevirksomhet forsterker en udekket etterspørsel i Asia for smart bygningsteknologi.

  Det vil være et behov for smarte bygningsteknologier innen bygningsinformasjonsmodellering, bygningsstyringssystemer og automatisering, administrering av skytjenester i sanntid, overvåking og sensorer, HVAC-automatisering og -kontroller, hjemmeautomatisering, mobiltilkoblede kontroller og andre komponenter i systemteknologier for bygging innen industriell automatisering.

  Markedet for smarte bygg i Asia
  Singapore er en smart by, og myndighetene i landet – Building & Construction Authority i Singapore (BCA) – har kjempet for og satt i gang pilotprosjekter for byggovervåking og smart integrasjon for kommersielle og industrielle anlegg over hele landområdet (kilde: GovInsider).

  Siden 2015 har markedet for smarte bygg hatt stor fremdrift over hele Asia. Behovet for at bransjeaktører utvikler konkurransefortrinn for sine smarte bygg som blir et vanlig brukerkrav, har vært drivkraften bak smarte bygg i Asia og Stillehavsregionen (kilde: asiagreenbuildings).

  Internet of Buildings (IoB) har aldri vært en fjern drøm for Asia. Det er allerede her, og de som tidlig gikk inn i dette markedet, kan utnytte den økende etterspørselen og etablere seg som den viktigste løsningsleverandøren på urørte territorier og i ny byggevirksomhet.

  Hvor ligger mulighetene
  Det forventes også et økende behov for teknologi- og løsningsleverandører på disse områdene:
  • Smart hjemmeautomasjon og kontroll
  • Sentralt rutenett / tilkoblet rutenett
  • EV-ladere
  • Smart rådgivning / modellering innen energieffektivitet
  • Smart administrasjon og drift av fasiliteter
  • Smart fabrikkautomasjon for industrien
  • Smarte sensorer
  • Sikkerhetsovervåking og kontroll

  Hvis du har løsninger innenfor disse områdene, vil de være svært etterspurte.

  For mer informasjon, vennligst kontakt: 
  Susanna Quek
  Markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Singapore
  SusannaQuek@innovationnorway.no