Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kan havvind være løsningen på Vietnams strømmangel?

  Mange hav-vindmøller i solnedgang
  Foto: Shansov.net

  Vietnam står overfor strømmangel i tiden som kommer. For å dekke det raskt økende behovet i regionen, må Vietnam utvikle kull-, flytende naturgass (LNG), sol- og vindkraft samtidig.

  Takket være den første innmatingstariffen (FIT) på 9,35 USD/kWh, økte bruken av solkraft i perioden 2017-2019 med en installert kapasitet fra null til 5.5MW. Men ettersom denne tariffen utløp 31. juni 2019, venter investorer på en klarere politikk for å støtte solenergi.  

  Alternativ energi

  I Vietnams nasjonale kraftutviklingsplan (National Power Master Plan No 7th), ble utvikling av kull planlagt intensivt. Men havvind, sammen med flytende naturgass har blitt essensielle alternativer for å erstatte kull i et forsøk på å redusere den økede luftforurensningen i store byer.   

  Muligheter innenfor vindkraft

  Vietnam har et lovende potensial for utvikling av vindkraft, både ved kysten og til havs. De høyeste vindhastighetene er målt langs sørøstkysten. Kysten fra Qui Nhon til Ho Chi Minh har en gjennomsnittlig vindhastighet på 7-11 meter per sekund, noe som gjør det til et av stedene i verden med høyest potensial for vindkraft. Vietnamesiske myndigheter har utstedt en innmatingstariff på 9.8UScent/kWh for vindkraft ved kysten og til havs, som vil være gyldig til november 2021. Vindkraftprosjekter tilsvarende omtrent 2700 MW er lagt til i den nasjonale kraftutviklingsplanen. I tillegg er flere prosjekter langs kysten under utvikling.

  For mer informasjon, vennligst kontakt Innovasjon Norge Hanoi:
  Hai Anh Tran
  Senior markedsrådgiver 
  Innovasjon Norge, Hanoi 
  Hai.Anh.Tran@innovationnorway.no