• EN
 • Logg inn
 • Storskala fornyelse av den russiske fiskeriflåten

   Foto: Knut Troim, Unsplash
  Foto: Knut Troim, Unsplash

  Den russiske fiskeriflåten står overfor et behov for fornyelse. Norsk skipsteknologi er både kjent og populær på det russiske markedet, noe som kan åpne opp et potensielt stort marked for norsk maritim industri.

  Den russiske fiskeindustrien genererer en årlig inntekt på cirka 15 milliarder rubler til staten i form av skatter og avgifter, men fiskeriflåten er overmoden for renovering og modernisering. I dag er ikke den russiske skipsbyggingsindustrien i stand til å håndtere denne oppgaven på egen hånd. Her ligger et ganske betydelig potensiale for samarbeid mellom Norge og Russland.

  Russiske myndigheter erkjenner at store reformer er nødvendig for å gjøre fornyelse av den aldrende russiske fiskeriflåten effektiv og stabil. Det totale antallet fiskefartøy i Russland har sunket betydelig i løpet av de siste 20 årene. Gjennomsnittsalderen på russiske fiskefartøy er høy: mer enn 80 % av fartøyene ble bygget for 20-35 år siden.

  Norsk skipsteknologi med godt omdømme
  En avgjørelse har blitt tatt om tildeling av ytterligere fiskekvoter for bedrifter som bestiller fartøy i Russland (opptil 20 % av kvotene for investeringsformål). Det antas at etterspørselen kan overstige kapasiteten til russiske skipsverft, og at det vil være behov for utenlandske leveranser av utstyr og tjenester.

  For øyeblikket bygges det flere fiskefartøy ved russiske verft basert på norsk skipsdesign. Og det vil være flere i årene som kommer. Ettersom norsk skipsteknologi er ganske velkjent og populær på det russiske markedet, finnes det forretningsmuligheter for norsk maritim industri lokalt. Norsk maritim industri kan gi viktige bidrag til utviklingen og fornyelsen av den russiske fiskeriflåten og gjøre den effektiv og moderne utstyrt.

  Innovasjon Norge i Russland følger utviklingen i den russiske verftsindustrien og fremmer norske selskaper og teknologier aktivt. Vi ønsker deg velkommen til å ta del i de viktigste begivenhetene på dette feltet:

  Messekonferansen «Sea. Resources. Technologies» i Murmansk i mars er en internasjonal spesialmesse for skipsbygging, havneutstyr og fiskerinæringen. Messen støttes tradisjonelt av myndighetene i Murmansk-regionen, og inkluderer et messeområde og et forretningsprogram.

  NEVA-messen i St. Petersburg i september er en internasjonal messe for shipping, skipsbygging, havner og offshoreenergi, og er det største maritime forumet og en viktig møteplass for både utenlandske og lokale bransjeaktører. Messen organiseres hvert andre år. I 2019 hadde Innovasjon Norge i Russland 9 selskaper på den norske fellesstanden: både utstyrs- og teknologileverandører, designbyråer og produsenter av skips- og fiskeutstyr.

  Global Fishery Forum i St. Petersburg i juli er en internasjonal sjømatmessen som siden 2017 har presenterr nyheter og utvikling innen fiske, fiskeoppdrett og foredling, skipsbygging, produksjon av utstyr og materialer, aktuelle handelstjenester, osv. I 2019 var Norge representert med en felles norsk stand med 6 selskaper organisert av Innovasjon Norge i Russland.

  Fiskerikongressen i Primorsky-regionen i oktober er en anerkjent plattform som samler flere enn 500 representanter for fiskerinæringen fra Russland og andre land for å diskutere bransjens mest aktuelle saker.

  For mer informasjon, vennligst kontakt: 
  Ludmila Tolstova
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Russland
  ludmila.tolstova@innovationnorway.no