• EN
 • Logg inn
 • Mange eksportmuligheter for norske bedrifter til Singapore

   Getty Images
  Getty Images

  Norske selskaper innenfor fornybar energi, helsetjenestermaritime  og urbane løsninger bør utforske mulighetene i Singapore. 

  Som en av de fire asiatiske tigrene har Singapore utviklet seg til å bli en av de sterkeste økonomiene i Sørøst-Asia til tross for få naturressurser. Med den høyeste BNP per innbygger i verden er markedet i Singapore en naturlig mulighet for norske bedrifter. Her finnes det potensial innenfor det maritime, skipsfart, fornybar energi og helsetjenester.  

  Maritime 

  Singapore har verdens travleste omlastningshavn for containerfrakt. Her er det mange muligheter innenfor optimalisering, digitalisering og oppgradering av teknologi i denne sektoren. Noen stikkord for mulighetene i den maritime sektoren inkluderer dekarborisering, nullutslippsteknologi, digitalisering av skip og havner, autonome fartøy og «Big Data». 

  Fornybar energi 

  Sørøst-Asia representerer det mest ekspansive energimarkedet i verden - både for konvensjonell og fornybar energi. Singapore sitter sentralt for denne veksten og kan fungere som en nøkkel inn til andre sør-asiatiske markeder. Norske næringsklynger innenfor solkraft, hydrogen, maritime energi og havvind burde utforske mulighetene i Singapore. 

  Ta et digitalt kurs 

  Innovasjon Norge har laget et digitalt kurs om markedsintroduksjon til Singapore. Her kan du lære mer om markedsmuligheter, blant annet innen de overnevnte sektorene men også om hvordan starte en bedrift og hvilke hjelpemidler som fins og forretningskultur . Du får også tips og triks fra norske bedrifter som har lykkes i Singapore.  

  Styrk ditt nettverk 

  Vårt kontor i Singapore har god forståelse av det asiatiske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.