Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Maritime muligheter i Sør-Afrika – et marked i en strategisk posisjon

  Durban havneområde i Sør-Afrika sett fra oven
  Foto: Thinkstock

  Sør-Afrika er en av de mest aktive maritime nasjonene i verden. Havnene, skipsbygging og inspeksjonstjenestene gir muligheter for norske selskaper med ekspertise på en rekke felt.

  Sør-Afrika har en av de største og mest varierte frie markedsøkonomiene på det afrikanske kontinentet. Det er hjem til over 75 prosent av de ledende afrikanske selskapene og er en verdensleder innen bank- og finansmarked/tjenestesystemer. Sør-Afrika er fortsatt et av verdens rikeste land på mineralressurser og har bygd opp økonomien sin med utgangspunktet i gruvedrift, ingeniørvitenskap, produksjon, landbruk, finansielle tjenester og IKT.

  Landet har jurisdiksjon over en av de største eksklusive økonomiske marine sonene i verden, med internasjonale handelsskip som transporterer varer fra Det fjerne østen til Afrika, Amerika og Europa, samt skip som gjennomfører et stort antall innovative og konvensjonelle økonomiske offshoreaktiviteter. 13 000 fartøy er innom sørafrikanske havner hvert år.

  I dag utføres inspeksjoner, skipsreparasjon, vedlikehold, modifikasjoner, skipsbygging og andre relaterte tjenester i Sør-Afrikas seks store havner, med potensial til å betjene opptil 2 500 fartøy per år, basert på trafikken rundt den sørafrikanske kysten, tilgjengelige fasiliteter og kompetanse.

  Smart teknologi ønsket
  Det er konkrete forretningsmuligheter for norske selskaper som tilbyr grønne og smarte havneløsninger, samt grønn teknologi til skipsfartsnæringen.
  Mulighetene når det gjelder grønne og smarte havner inkluderer: Systemer som utfører kompleks data- og informasjonsbehandling, anvendelse av innovative tekniske løsninger som forbedrer driftseffektiviteten, cybersikkerhetstiltak, maritime tilkoblingsmuligheter, sanntidsovervåking i havner og integrering med havnebyer.

  Grønne muligheter innen shipping
  Alternativt bunkerbrensel, slik som flytende naturgass (LNG) og hydrogen, samt hybridsystemer, herunder elektriske motorer. LNG-anlegg vil bli utviklet i tre av de store havnene for et gass-til-kraft-program, som vil gi muligheter for LNG-bunkring for kystfart i fremtiden.

  Det finnes muligheter innen fasiliteter og systemer for avfallshåndtering, programmer for miljøvennlig og bærekraftig shipping i sørafrikanske farvann og havner, teknologier for utslippsreduksjon og utslippskontroll.

  Lokale skipsbyggere er interessert i samarbeid med selskaper som tilbyr designtjenester, materialer og komponenter for å bygge mer effektive fartøy for det lokale og afrikanske markedet.

  Hvis du vil vite mer om disse mulighetene, kan du kontakte:

  Andre Francois Kruger
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Sør-Afrika
  andre.francois.kruger@innovationnorway.no

  Heidi M. Dahl
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Sør-Afrika
  heidi.m.dahl@innovasjonnorge.no