• EN
 • Logg inn
 • Modernisering av flyplasser i Russland kan gi eksportmuligheter for norske bedrifter

   Getty Images
  Getty Images

  Som den femte største økonomien i Europa har Russland et stort potensial som et investeringsmarked for norske bedrifterDe har satt i gang mange renoveringsprosjekter innen luftfart og maritimesektoren. 

  Modernisering av flyplassinfrastrukturen startet allerede i 2018 og totalt 66 flyplasser vil bli rekonstruert og renovert innen 2024. Dette betyr flere muligheter innen flytrafikkontroll, strømforsyning, vedlikehold og reparasjon av fly for norske bedrifter. 

  Maritimt 

  Russland har over 400 selskaper som driver med fiske og som har fiskekvoter av varierende størrelser. Grunnet insentiver fra staten har mange startet en renoveringsprosess, noe den maritime næringen ikke klarer på egenhånd. På grunn av manglende kompetanse og kapasitet er dette en enorme muligheter for norsk maritim industri. 

  Akvakultur 

  Russland har enorme vannressurser som er godt egnet for akvakulturutvikling, men bare en liten del av disse ressursene brukes. Det er et enormt markedspotensial for norske investorer, leverandører av fiskeoppdrettsteknologier og utstyr. Her kan norske bedrifter med kompetanse innenfor akvakultur fylle en stor del av markedet og øke salget og produksjonen av fisk i Russland. 

  Ta et digitalt kurs 

  Innovasjon Norge har laget et digitalt kurs om markedsintroduksjon til Russland. Her kan du lære mer om markedsmuligheter, blant annet innen de overnevnte sektorene men også om risiko, sanksjoner og forretningskultur . Du får også tips og triks fra norske bedrifter som har lykkes i Russland.  

  Styrk ditt nettverk 

  Vårt kontor i Moskva har god forståelse av det Russiske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.